Čelní kandidáti

Představujeme naše kandidáty a jejich priority do parlamentních voleb:

Praha

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-majicek.png

Jan Májíček

 • 37 let
 • Projektový koordinátor
 • Člen Levice

Tradiční levicové strany selhaly. Sociální demokracie splynula se systémem, KSČM se nikdy nevyrovnala s minulostí KSČ. Nastává čas, abychom vybudovali skutečnou levici, která bude aktivní jak v ulicích, tak v zastupitelských sborech. 

Za 21 let politického aktivismu jsem už viděl mnohé. To, že potřebujeme volební alternativu, bylo jasné dávno. Teď tu konečně je a jsem rád, že mohu být její součástí.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-rocek.png

Vojtěch Roček

 • 31 let
 • Technik
 • Člen Levice

Stále více mi v české politice schází autentická levicová strana, která hájí zájmy pracujících, navrhuje témata, jako je progresivní zdanění, a zajímá ji řešení klimatické krize a nebo rovnoprávnost nás všech. 

Politicky aktivní jsem více než dvanáct let a impulsem pro aktivní zájem o politiku mi byla kauza amerického radaru v Brdech. Do Levice jsem se dostal jako člen platformy Skutečná levice a ta byla základem pro vznik nové politické strany, kterou jsme později vytvořili s SDS. V lednu 2020 vznikla Levice. Jsem rád, že se mohu podílet na činnosti a vedení strany, kterou zde tolik potřebujeme. 

Levicová změna je nutná! Přepišme pravidla.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-hornychova.png

MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.

 • 69 let
 • Odborná pracovnice v ochraně veřejného zdraví
 • Členka Levice

Celou dobu od ukončení Lékařské fakulty hygienické se věnuji chemickým látkám v pracovním prostředí, posledních 10 letech především posuzování pesticidů. 

Řada politických stran má ve svých programech zlepšení životního prostředí, ale téměř v žádném jsem nenašla pojmy „veřejné zdraví“ a „pracovní prostředí“. Přitom téměř všichni si přejeme zdravé a kvalitní pracovní prostředí, kde trávíme ⅓ dne. Proto se chci zasadit o to, aby tato „pole neoraná“ byla zaseta co nejdříve.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-steg.png

Jiří Šteg

 • 66 let
 • Ekonom
 • Bez politické příslušnosti

Jsem makroekonom. Měl jsem možnost pracovat v řadě funkcí ve státní správě, ale i v manažerských funkcích v podnikatelském sektoru v ČR i v zahraničí, např. ve Francii a Bulharsku.

Za největší problém současné doby považuji nárůst nerovností, v jehož důsledku berou za své principy demokracie a soudržnosti jako největší výdobytky historického vývoje lidské společnosti.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-veverkova.png

Mgr. Martina Veverková

 • 32 let
 • Socioložka, projektová manažerka
 • Členka Levice

Jsem socioložka a žiji v Praze. Účastnila jsem se zakládání strany Levice, protože v naší zemi chyběla levicová strana, kterou bych si já sama přála volit. Ve straně jsem se pak aktivně účastnila tvorby programu. 

Kandiduji, protože v dnešní složité pandemické době ještě víc, než kdy dřív, potřebujeme prosazovat politiku sociální spravedlnosti.

Jihomoravský kraj

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-tomanek.png

Bc. Martin Tománek

 • 32 let
 • Pedagog
 • Člen Levice

Současná Evropa čelí mnoha problémům, covidu, klimatické změně, prohlubujícím se sociálním rozdílům. Vstoupil jsem do Levice, protože vnímám demokratický socialismus jako jednu z mála možností jak se předejít a řešit výzvy současnosti. 

Jeden z mých dalších cílů v politice je prohlubování občanské participace a demokracie, jak říká Paulo Freire, musíme osvobozovat jeden druhého.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-mikulenkova.png

Mgr. Anna Mikulenková

 • 39 let
 • Dělnice
 • Členka Levice

Žiju v Brně. Vystudovala jsem filosofii. V současné době se připravuju na práci sanitářky v nemocnici.

V politice mě nejvíc zajímají otázky ekonomické demokracie a klimatické spravedlnosti.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-svec.png

Ing. arch. Martin Švec

 • 32 let
 • Architekt
 • Člen Levice

Jsem přesvědčen, že nedostupnost bydlení v současné společnosti je příčinou i důsledkem nerovností mezi lidmi. Proto bych rád využil svoji odbornost k hledání cest k nápravě tohoto stavu.

Chtěl bych program a smýšlení naší strany obohatit o aktuálně živé principy společnosti péče. Společnost péče je taková společnost, kde veškerý ekonomický život je podřízen potřebám udržování mezilidských vztahů, rodin a komunit – tvorbě lidského života. Jejími základními předpoklady jsou solidarita silnějších se slabšími, rovnoprávnost žen a překonávání všech forem systematického útlaku vyplývajícího z daností kapitalistické společnosti.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-malovany.png

Libor Malovaný

 • 51 let
 • Živnostník
 • Člen Levice

Levicovým voličem jsem od prvních svobodných voleb v roce 1990. Více jsem se začal politicky angažovat v roce 1996 kandidaturou v parlamentních volbách za Levý blok, který byl jedním z předchůdců současné strany Levice.

V letech 2010–2018 jsem byl členem zastupitelstva města Hodonín. Rok jsem působil i v dozorčí radě Lázně Hodonín s.r.o., kde jsem získal nové zkušenosti i pro další angažování v komunální politice. Nyní vykonávám funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva města Hodonín.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-maco.png

Lukáš Mačo

 • 34 let
 • OSVČ
 • Člen Levice

Miluji svou rodinu. Uznávám poctivost, férové jednání. Rád řeším věci na rovinu. Vadí mi rasismus. Nesnáším přezíravé jednání s lidmi a jejich ponižování.

Chtěl bych se dočkat toho, že mé děti budou moci žít beze strachu, že jim někdo ublíží nebo že budou strádat finančně. Levice je strana, která toho může docílit.

Olomoucký kraj

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-otta.png

František Otta

 • 22 let
 • Prodavač
 • Člen Levice

Pracuji jako prodavač specialista v uničovském supermarketu. 

Původně jsem byl k Levici skeptický, a považoval jsem ji za další velkoměstskou stranu. Po roce jsem svůj názor změnil, je pro mě stranou s komplexním programem, ve které nejsou zapomenuty ani problémy regionů.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-juricova.png

Markéta Juřicová

 • 21 let
 • Kuchařka
 • Členka Levice

O politiku jsem se aktivně zajímala již v 15 letech, kdy jsem se začala účastnit a organizovat demonstrace za dostupné bydlení a rozdávání jídla lidem bez domova. Vyrostla jsem na Ostravsku v sociálně znevýhodněné rodině a celý svůj pracovní život se pohybuji v dělnickém prostředí. 

Spoustu z programových témat Levice znám tedy z vlastní zkušenosti a považuji za nutné se jim věnovat.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-jurysek.png

Jaroslav Radim Juryšek

 • 46 let
 • Předseda Svazu Nové odbory
 • Člen Levice

Jsem profesionální odborář. Zapojil jsem se do procesu vzniku nové skutečně levicové strany, protože z každodenních zkušeností při práci odboráře se setkávám s tím, že zájmy zaměstnanců a jejich postavení, včetně odměňování komplexně neřeší žádná strana. 

Pracující zaměstnanci si zaslouží mít oporu v silné levicové straně, která bude nejen hájit jejich zájmy, ale bude aktivně bojovat proti stranám, které dlouhodobě prosazují omezení práv zaměstnanců a odborů s argumentem, že se každý má starat sám o sebe a sám si vše vyjednat a vybojovat.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-kremlackova.png

MVDr. Božena Kremláčková

 • 66 let
 • Veterinární lékařka
 • Členka Levice

Už od školních let jsem byla tzv. akční typ. Brzy jsem se dostala ke komunální politice. V městském zastupitelstvu Jihlavy jsem od roku 1990 až doposud. Roku 1992 jsem byla na chvíli poslankyní Sněmovny národů Federálního shromáždění. 

Při zastupitelské práci mě zajímá zejména sociální problematika. Můj hlavní politický cíl zní: Důstojný život pro všechny!

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/09/kandidujici-rohel.png

Petr Rohel

 • 73 let
 • Důchodce
 • Člen Levice

Jsem ostravský historik v důchodu, aktivista za klima a za rovnost všeho druhu. Dlouhodobě se zajímám o odbory. Má politická aktivita sahá do období Pražského jara na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 

Usiluji o propojování levicových uskupení.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Zadavatel/Zpracovatel: Levice

©Levice, 2020

Kontakt

+420 608 630 506
IČO: 49628089
Sídlo: Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00