6 věcí, na které vláda zapomněla při boji s koronavirem

Nebudeme si nic nalhávat – celá naše společnost má před sebou hodně rozhodování. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme přes sto let nezažili – světem otřásá rychle se šířící nemoc, která si stihla během pouhých pár měsíců vybrat daň tisíců lidských životů. Dnes nový koronavirus paralyzuje mnoho států po celém světě. Česká vláda dělá, co může, aby šíření viru u nás zpomalila. Přesto celkový dojem z řízení státu v době krize působí dost chaoticky – opatření jsou vyhlašována ze dne na den naprosto nečekaně, zdravotnickým a sociálním službám schází základní ochranné pomůcky a zaměstnanci ani živnostníci si nemohou být jistí, jestli jejich podniky přežijí. 

Na co všechno naše vláda zapomněla?

1. Nařídit hyper- a supermarketům zajištění ochranných pomůcek prodavačkám a prodavačům

I když vláda už dávno měla mít zajištěný dostatek ochranných pomůcek pro všechna klíčová povolání, bohužel tomu tak není. Přesto by se měla snažit urychleně jednat a nařídit těmto nadnárodním řetězcům se zisky v řádech miliard euro, aby zajistili bezpečí pro své zaměstnance i zákazníky. Zdraví lidí má přednost před zisky akcionářů!

2. Zajistit základní příjem pro ty, kteří nemohou vykonávat svoji práci

Vláda nemyslí na lidi v prekérních pracovních podmínkách s neplnohodnotnými pracovními úvazky. Tito pracovníci často dostávají minimální mzdu danou smlouvou a zbytek dostávají takzvaně “na ruku”. Jsou to často například kuchaři, barmani, servírky, vyhazovači a mnoho a mnoho dalších, kteří nyní nemohou pracovat. Zároveň lidé pracující na dohody nemají prakticky žádnou jistotu, že zítra budou mít ještě práci. Všem těmto lidem často zbývají pouhé týdny než jim dojdou finanční prostředky. Zároveň i zaměstnanci s řádnou pracovní smlouvou jsou vystaveni riziku propouštění. Opatření vlády nesmí rozšířit počty lidí bez domova a v tísnivé situaci vůbec!

3. Poskytnout pomoc prodavačkám a prodavačům v rámci hlídání jejich dětí a zajištění péče o ně

V tuto chvíli je zajištěné hlídání dětí pouze pro zdravotní personál, hasičský a policejní sbor a pro pedagogický a nepedagogický personál škol, které poskytují tuto službu. Prodavačům a prodavačkám zatím toto umožněno není, přestože oni sami jsou v nepřetržitém provozu a denně riskují své zdraví jen proto, abychom se my ostatní mohli najíst. 

4. Přetvořit některé služby a přesunout je na výrobu hygienických potřeb. Zorganizovat u výrobců nedostatkových materiálů nepřetržitou výrobu ochranných a hygienických pomůcek

Pokud máme živnostníky, podniky a výrobní kapacity, které se zaměřují na výrobu textilu a sportovních pomůcek, je nasnadě přesměrovat jejich využití na výrobu některých ochranných pomůcek, jako jsou roušky nebo rukavice. Patřičně vybavená výrobní zařízení má vláda motivovat k přesměrování produkce na výrobu ventilátorů, respirátorů a dezinfekčních prostředků. Vláda musí garantovat výkup roušek za jednotnou cenu.

5. Donutit EU věnovat všechny dostupné zdroje na urychlený vývoj vakcíny a léků na COVID-19

Evropská unie musí přestat bránit zájmy byznysu a místo toho se věnovat tomu, na čem opravdu záleží – ochraně našeho zdraví a co nejrychlejšího vyvinutí léku a vakcíny na COVID-19. Státy evropské unie mají řadu špičkových výzkumných center plných odborníků, kteří to můžou zvládnout – proto by měla mít Evropská unie za prvotní cíl tyto lidi spojit. Takmůžeme vyřešit i další globální krize kromě koronaviru.

6. Zveřejnit seznam organizací, které potřebují okamžitou pomoc

Obyvatelé České republiky v této těžké době projevili velkou odhodlanost a odvahu pomáhat svému okolí, ať už v podobě dobrovolného hlídání dětí, nákupů potravin pro seniory nebo domácím šitím roušek pro sociální služby a zdravotnická zařízení. Je dojemné vidět, že lidé se dovedou semknout, spolupracovat a pomoct si navzájem, aby nás trpělo co nejméně. Přesto pomáhat by bylo mnohem jednodušší, kdyby vláda zveřejnila seznam organizací, které jsou v nouzi.