https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/03/title-JSME-LEVICE_white-516x84-1.png

PRO MILIONY LIDÍ, NE PRO MILIARDÁŘE

11 bodů, bez kterých to nepůjde:

Minimální mzda 20 218 Kč. Razantně zvýšíme platy zaměstnanců veřejného sektoru. V inzerátech bude povinně uvedena mzda.

Minimální mzda dnes dosahuje 14 600 Kč hrubého. To nestačí ani na bydlení a jídlo, natož k uživení rodin. Stále existují povolání a regiony, kde lidé pracují na plný úvazek a přesto živoří. To se musí ihned změnit. Každý, kdo pracuje, má právo na důstojnou odměnu. Ta podle nás znamená alespoň 20 218 Kč letos a tuto částku dále zvyšovat každý rok (vždy 60 % průměrné mzdy). V důsledku pocítí růst mezd i střední třída. Čeští zaměstnanci za to stojí.

Když rostou mzdy v soukromém sektoru, vláda by měla přidat i lidem pracujícím ve zdravotnictví, sociálních službách, školství, v knihovnách, na poště, na úřadech, v dopravě, ve složkách záchranného systému a dalším zaměstnancům veřejného sektoru. Na ty se zapomíná a ze svých podhodnocených platů sotva uživí své rodiny. Je nutné změnit platové tabulky. Zaměstnanci veřejného sektoru nesmí být trestáni za to, že pracují pro stát!

Hledání práce by bylo hned snažší, kdyby firmy v inzerátech rovnou uváděly mzdu. Na Slovensku tuto povinnost zavedli a funguje to. Zájemci o zaměstnání vědí, zda se o pozici přihlásit, a stálí zaměstnanci mohou kontrolovat, aby firma nedávala novým zaměstnancům více. Takovou změnu zákona prosadíme i v ČR.

Snížíme platy poslanců a omezíme poslanecké náhrady. Statisícové odměny pro ředitele státních podniků musí skončit.

Základní plat poslance dnes činí  90 800 Kč, kromě toho čerpají desetitisíce korun na poslaneckých náhradách a růst platů i náhrad si schvalují sami. Tato absurdita musí skončit. Platy poslanců výrazně snížíme, zrevidujeme systém poslaneckých náhrad a zavedeme nezávislou komisi, která bude o výši platů poslanců rozhodovat.

Nejvyšší vedení státních a polostátních podniků si často přiděluje nepřiměřené platy dosahující až 500 000 Kč měsíčně. Mezitím někteří běžní zaměstnanci těchto firem dostávají 20x méně. To musí přestat! Zavedeme transparentní systém odměňování, ze kterého nebude těžit jen nejvyšší vedení.

Zrušíme exekutorskou mafii a zastavíme staré nespravedlivé exekuce.

Dlouho to v Česku fungovalo tak, že pokud jste nesplatili drobný dluh pod 1000 Kč, byla na vás vypsána exekuce a exekutor si naúčtoval odměnu klidně i několik desítek tisíc. Proto mezi námi stále žije více než 800 000 lidí v exekuci. A to je alarmující! Stát ztrácí každoročně desítky miliard korun kvůli práci načerno, zatímco lichváři a exekutoři si spokojeně mnou ruce. Tohle musí přestat. Zrušíme soukromé exekutory a převedeme řešení dluhů pod veřejnou kontrolu, aby na něm nikdo nemohl neeticky vydělávat. Zároveň zastavíme nespravedlivé exekuce, které vznikly před rokem 2017 – dlužníci splatí pouze původní dluh. Začneme tvrdě postihovat lichvu.

Konec předraženému bydlení! Stanovíme maximální výši nájemného za byt.

Trh s bydlením se vymkl kontrole. Ceny nájmů i nových bytů raketově stoupají. Investiční společnosti nakupují byty ve velkém, nasazují přemrštěné ceny a nechávají byty prázdné. Toto šílenství musí skončit! Proto zavedeme regulaci nájmu – nástroj obvyklý v mnoha světových velkoměstech (Vídeň, Berlín, New York, San Francisco, Los Angeles atd.). Na základě cenových map stanovíme stropy nájemného v dané lokalitě.
Zájmy obyvatel měst jsou důležitější než zisky developerů.

Kromě regulace nájmů zahájíme výstavbu obecního, sociálního a družstevního bydlení, které si lidé budou moct dovolit. Zároveň budeme regulovat služby, jako je pronájem celých bytů přes AirBNB, a donutíme jejich provozovatele, aby platili daně jako každý jiný hotel.

Firmy, které ničí životní prostředí, zaplatí novou daň. Z výnosů zaplatíme přechod na čistou a levnou elektřinu.

Lidé jako pan Křetínský a Tykač vydělávají na těžbě a spalování uhlí a přitom dopady jejich podnikání zasahují každého z nás – zničená krajina severních Čech, znečištěné ovzduší, vlny veder v létě a nedostatek vody v ekosystému i ve studních. Navíc hrozí další výrazné zvyšování již tak vysokých cen za elektrickou energii.

Máme plán, jak to vyřešit. Musíme rychle přejít od uhlí na čistou energii. Tento přechod však nesmí zaplatit běžní lidé, ale ti, kdo se na fosilních palivech desítky let obohacují. Tyto firmy zaplatí novou daň za množství emisí oxidu uhličitého. Zákazníkům bude naopak garantováno, že cena za elektřinu nebude stoupat, pomocí státem nastaveného maxima cen.

Lidé, kteří dnes pracují v uhelném průmyslu, energetice a navazujících odvětvích, musí mít do budoucna jistotu kvalitního života. Nabídneme jim přechod na nová pracovní místa, rekvalifikace zdarma a možnost předčasného důchodu. Všichni nezaměstnaní dostanou nabídku nastoupit na nová zelená pracovní místa ve veřejném sektoru, jejichž vznik masivně podpoříme.

Zastavíme zvedání cen za vodu. Vrátíme vodohospodářskou síť do veřejných rukou.

Málokdo ví, že většina vodohospodářské infrastruktury v České republice je v rukou zahraničních firem , které za vodu inkasují nemalé zisky. Výsledkem jsou vysoké ceny za vodu, zanedbaná rozvodná síť a ztížené možnosti řešit sucho. Nevýhodné smlouvy s těmito firmami je třeba ukončit a vodárny od nich odkoupit zpět. Voda musí patřit nám všem, ne soukromému zisku!

Zastavíme zavírání nemocnic a pohotovostí. Bílé zubní plomby musí být pro pacienty zdarma.

V řadě regionů dnes chybí dostupná veřejná zdravotní péče. Zejména starší a chronicky nemocní obyvatelé se jen s velkými obtížemi dostávají do desítky kilometrů vzdálených nemocnic a pohotovostních ambulancí, které bývají jen ve velkých městech. V situacích, kdy jde o záchranu života, pak může mít zdlouhavá přeprava pacienta fatální následky. Proto zabráníme zavírání menších nemocnic a pohotovostí.

Bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger chtěl, aby pacienti platili i za amalgámové plomby. Prý stačí, když si lidé budou lépe čistit zuby. My s ním nesouhlasíme. Dokonce si myslíme, že i bílé plomby musí být hrazeny ze zdravotního pojištění, protože se jedná o naprosto základní věc. Proto požadujeme přehodnocení systému doplatků, zejména v případě zubní péče. Zubní náhrady a bílé plomby nemohou být chápány jako nadstandard.

V některých krajích dnes není možné sehnat zubního lékaře, který přijímá nové pacienty a zároveň má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  Taková praxe je v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči, kterou mají občané garantovanou na základě zdravotního pojištění. Zubní lékaři tedy musí být vázáni povinností uzavírat smlouvy s pojišťovnami.

Stop drahým mobilním tarifům! Zastropujeme ceny.

Patříme k zemím s nejvyššími cenami za mobilní služby v Evropě. Jednotliví operátoři nabízejí velmi podobné ceny a spotřebitelům pak nezbývá nic jiného, než na předraženou nabídku přistoupit. Bývalá ministryně za ANO Marta Nováková si myslí, že mobilní data jsou drahá, protože je málo používáme. My si myslíme, že jsou drahá, protože na nich chtějí operátoři co nejvíce vydělat. Proto je nezbytné zastropovat ceny na částce, která je obvyklá v ostatních zemích Evropské unie. Finanční dostupnost telekomunikačních služeb a internetu by měla být v současné době samozřejmostí.

Razantně omezíme výdaje na zbrojení. Finance využijeme ve školství a sociálních službách.

Výdaje na zbrojení každý rok rostou – letos dostalo ministerstvo obrany neuvěřitelných 75,5 miliard korun. Místo skutečných potřeb české armády peníze navíc často tečou na předražené nákupy zbytečné techniky. Chceme armádu, která je připravena pomáhat při živelných katastrofách. Ne armádu, která je používána jako pěšák v cizích válkách.

Omezíme zbytečné výdaje na zbrojení a ušetřené finance použijeme na zlepšení sociálního a školského systému. Není přípustné, že přicházíme o schopné učitele a sociální pracovníky, protože dostanou lepší plat v supermarketu. Také finančně postavíme na nohy dlouhodobě podfinancované domovy pro seniory a další sociální služby.

Zvýšíme důchody. Lidé se nesmí bát, že ve stáří zůstanou bez prostředků

Prosadíme spravedlivou reformu důchodového systému. Na jedné straně musí starší lidé dostávat důstojný důchod, ze kterého se zvládnou uživit, a na straně druhé na to nesmí doplácet dnešní zaměstnanci. Na financování důchodů se tedy musí výrazněji podílet zaměstnavatelé, zejména pak velké korporace, které nejvíce profitují z probíhající automatizace a zvyšování produktivity práce.

Odmítáme jakékoliv pokusy o privatizaci důchodového systému, které stejně často končí jako korupční kauzy. Výše důchodu musí být dostatečná, i když si člověk nespoří bokem. Vyspělá společnost, která vytváří více zboží, než je schopna spotřebovat, musí dokázat důstojně uživit své starší občany, kteří už nemohou pracovat.

Firmy se vyhýbají placení daní? Snížíme daně běžným lidem a razantně zdaníme velké firmy.

Zatímco zaměstnanec, živnostník nebo malá firma nemají možnost tzv. daňové optimalizace, velké a nadnárodní firmy se na daňových příjmech podílejí neúmerně málo. Větší část daňové zátěže přesuneme z fyzických osob na velké firmy a banky tak, aby přispívaly odpovídajícím dílem do státního rozpočtu.

Protože se firmy často snaží vyhnout placení daní, je potřeba výrazně zakročit proti daňovým rájům na mezinárodní úrovni. Do českého státního rozpočtu získáme od firem prostředky pomocí zdanění finančních operací, bankovní daně a posílením role majetkových daní. Umožníme tak velkým korporacím, aby se podílely na blahu společnosti.

VÍME JAK NA TOVytvořme spolu novou společnost!

  Chci členství
  Chci být registrovaný sympatizant
  Budu dobrovolničit
  Mám kontakty
  10.
  prosince
  17:00 - 19:00
  Den lidských práv | Praha
  27.
  ledna
  Připomenutí obětí holokaustu | Praha
  16.
  února
  9:00 - 10:30
  Tisková konference | ZOOM

  S kým spolupracujeme

  https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2020/03/el_czech_4c_centr_pos-640x269.png
  Jsme zakládajícími členy Strany evropské levice
  https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2020/02/logo-footer-1.png
  Zadavatel/Zpracovatel: Levice

  ©Levice, 2020

  Kontakt

  +420 608 630 506
  IČO: 49628089