https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/03/title-JSME-LEVICE_white-516x84-1.png

PRO MILIONY LIDÍ, NE PRO MILIARDÁŘE

8.
května 2022
Připomínáme si Den vítězství nad fašismem
Dnes si připomínáme Den vítězství nad fašismem. Je to 77 let ode dne, kdy jsme vyhráli nad fašisty a tím skončila druhá světová válka. Fašismus je “kapitalismem v rozkladu”, který čerpá z naší naštvanosti na systém a poštvává nás proti sobě. My se musíme naopak spojovat a organizovat – jinak se bude tato hrozná historie opakovat. V době aktuálně probíhající války na Ukrajině všichni vidíme, že mír není samozřejmostí a je nutné se o něj zasazovat, jak na mezinárodní úrovni, tak u nás v Česku.
1.
května 2022
od 15:00
Levicový 1.máj
Zveme vás na letošní akci k oslavě Dne pracujících. Jedná se o širší levicovou akci a Levice je jedním ze spolupořadatelů. Na akci zazní několik projevů a za nás vystoupí členka Celostátního výboru, Martina Veverková s projevem o současné krizi bydlení.
25.
února 2022
od 17:00
Stop válce na Ukrajině!
Razantně odsuzujeme vojenské akce Ruské federace, které začaly v noci ze středy na čtvrtek. Odmítáme vojenské řešení konfliktů a zabírání cizího území. Mezinárodní právo musí platit pro každého. Proto jsme se rozhodli změnit zaměření naší páteční akce. Z původní připomínky smrti Jana Zajíce se tak stává protiválečné shromáždění. Vyzýváme všechny, kteří nesouhlasí s válkou na Ukrajině a požadují její okamžité zastavení, aby podpořili páteční akci. V protiválečných protestech budeme dále pokračovat.
25.
ledna 2022
Dva roky Levice. První samostatné kandidatury a nové výzvy
Dnes jsou tomu dva roky od založení strany Levice. Strana již dvakrát samostatně kandidovala ve volbách do zastupitelstva krajů a do Poslanecké sněmovny a nyní se pouští do razantní kritiky nové koaliční vlády premiéra Petra Fialy.
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/10/title-12-bodu_11.png
1 PROGRESIVNÍ ZDANĚNÍ JE CESTOU K ROVNOSTI
Vyšší daně pro bohaté a pro velké firmy, stejně jako daně z velkých majetků a speciální daně pro vysoce ziskové sektory (bankovnictví, digitální korporace) jsou jedinou cestou, jak mít i do budoucna funkční a spravedlivý stát s udržitelným rozpočtem. Progresivní zdanění zároveň umožní zachovat nízké daně pro běžné lidi.
2 ZELENÁ EKONOMIKA VÝHODNÁ PRO VŠECHNY, NEJENOM ELITY
Změna klimatu je největší výzvou naší doby - lidé už to ví, politici to stále přehlížejí. Prosazujeme proto rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, jejíž součástí bude podpora uhelných regionů, záruky pro lidi a vznik nových pracovních míst. Nikoho nenecháme na holičkách. Chceme energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie.
3 MZDA NEJMÉNĚ 60 % PRŮMĚRNÉ A V PRÁCI MAXIMÁLNĚ 7 HODIN DENNĚ
Minimální mzda musí být zvyšována každoročně - a ne podle toho, jak se politikům zrovna zlíbí. Proto prosazujeme, aby byla minimální mzda nastavena na 60 % průměrné mzdy z předchozího roku. Ale život není jen o práci - proto prosazujeme zkrácení pracovního týdne na 35 hodin.
4 STÁT JAKO PODPORA, NE NEPŘÍTEL
Prosazujeme takový sociální stát, který lidem pomůže v těžké situaci, místo toho aby jim házel klacky pod nohy. Přístup k finanční pomoci, stejně jako k sociálním a dalším veřejným službám, musí být garantován.
5 DO DŮCHODU DŘÍVE I S ODMĚNOU ZA PÉČI
Nižší minimální počet odpracovaných let, odměnění péče, předčasná penze pro lidi z náročných profesí - to jsou podmínky pro optimistický výhled na stáří pro nás všechny. Naopak budeme bránit všem snahám o zvyšování věku odchodu do důchodu a privatizaci důchodového systému.
6 KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE DOSTUPNÁ VŠUDE, NEJEN VE MĚSTECH
Náš zdravotní systém v pandemii ukázal svou odolnost. Do budoucna však potřebujeme, aby zdravotníci měli pro svou práci ty nejlepší podmínky a aby zdravotní péče byla dostupná skutečně všem. Stavíme se proto proti zavírání malých nemocnic a pohotovostí a proti jakýmkoli doplatkům na lékařem předepsanou zdravotní péči.
7 SKONCUJEME S EXEKUTORSKOU MAFIÍ A STARÝMI NESPRAVEDLIVÝMI EXEKUCEMI
Téma exekucí už se v naší zemi řeší velmi dlouho - a proto je potřeba udělat tlustou čáru. Prosazujeme, aby exekutoři byli součástí státní správy, a vykonávali tak svou činnost ve veřejném zájmu, ne pro vlastní zisk. Spolu s tím musí skončit staré exekuce, aby lidé mohli začít s čistým štítem. Prosazujeme také přísnější regulaci poskytování úvěrů a vymáhání dluhů.
8 NIŽŠÍ NÁJMY, VÍCE OBECNÍCH A DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Prosazujeme regulaci cen nájemného. Ta musí jít ruku v ruce s rozvojem obecního bytového fondu, veřejnou výstavbou a podporou bytových družstev. Pro lidi v bytové nouzi a bez domova prosazujeme záruku nabídky bydlení ze strany obce.
9 CHCEME OBNOVIT TRADICI ČESKÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ
Poradenstvím, přímými dotacemi a daňovými úlevami podpoříme družstevní a sociální podniky, tak, aby se staly významnou součástí naší ekonomiky. Tyto podniky by měly stát v čele úsilí o ekologicky udržitelné hospodaření a důstojnou práci pro všechny.
10 ZAMĚSTNANCI MAJÍ PRÁVO SPOLUROZHODOVAT
... i když si to někteří zaměstnavatelé nemyslí. Proto podporujeme odborové hnutí a prosazujeme také zakotvení účasti zástupců zaměstnanců v rozhodovacích orgánech podniků.
11 VŠICHNI JSME SI ROVNI
Rovnost nesmí být jen na papíře. Proto se aktivně hlásíme k feminismu, boji proti rasismu a xenofobii, boji za práva LGBT lidí a za práva lidí s hendikepem. Důležitá je nejen ochrana základních práv, ale i politická participace - i proto je a bude v činnosti v naší straně podporován každý, kdo se ztotožňuje s našimi myšlenkami a programem.
12 PROSAZUJEME DEMOKRATIZACI EU
Ztotožňujeme se s myšlenkou evropské integrace. Současná Evropská unie je však málo demokratická a je pod vlivem lobbingu velkých firem. Proto se stavíme za demokratizaci všech jejích hlavních institucí, posílení kompetencí Evropského parlamentu a možností participace občanů EU na její politice.

S kým spolupracujeme

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2020/03/el_czech_4c_centr_pos-640x269.png
Jsme zakládajícími členy Strany evropské levice
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Zadavatel/Zpracovatel: Levice

©Levice, 2020

Kontakt

+420 608 630 506
IČO: 49628089
Sídlo: Petrohradská 216/3, Praha 10 - Vršovice, 101 00