https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/03/title-JSME-LEVICE_white-516x84-1.png

PRO MILIONY LIDÍ, NE PRO MILIARDÁŘE

22.
duben 2023
2. sjezd Levice
Společně a solidárně
1.
duben 2023
Zasedání Celostátního výboru Levice v Jihlavě
Po jednání plánujeme společně s ČSSD Jihlava a Michalem Šmardou uctít památku Evžena Plocka, reformního komunisty, který se upálil na protest proti zavedení cenzury a proti nástupu normalizační politiky.
29.
března 2023
12:00
Demonstrace pořádaná OS KOVO
Podporujeme demonstraci OS KOVO proti zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let.
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/10/title-12-bodu_11.png
1 PROGRESIVNÍ ZDANĚNÍ JE CESTOU K ROVNOSTI
Vyšší daně pro bohaté a pro velké firmy, stejně jako daně z velkých majetků a speciální daně pro vysoce ziskové sektory (bankovnictví, digitální korporace) jsou jedinou cestou, jak mít i do budoucna funkční a spravedlivý stát s udržitelným rozpočtem. Progresivní zdanění zároveň umožní zachovat nízké daně pro běžné lidi.
2 ZELENÁ EKONOMIKA VÝHODNÁ PRO VŠECHNY, NEJENOM ELITY
Změna klimatu je největší výzvou naší doby - lidé už to ví, politici to stále přehlížejí. Prosazujeme proto rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, jejíž součástí bude podpora uhelných regionů, záruky pro lidi a vznik nových pracovních míst. Nikoho nenecháme na holičkách. Chceme energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie.
3 MZDA NEJMÉNĚ 60 % PRŮMĚRNÉ A V PRÁCI MAXIMÁLNĚ 7 HODIN DENNĚ
Minimální mzda musí být zvyšována každoročně - a ne podle toho, jak se politikům zrovna zlíbí. Proto prosazujeme, aby byla minimální mzda nastavena na 60 % průměrné mzdy z předchozího roku. Ale život není jen o práci - proto prosazujeme zkrácení pracovního týdne na 35 hodin.
4 STÁT JAKO PODPORA, NE NEPŘÍTEL
Prosazujeme takový sociální stát, který lidem pomůže v těžké situaci, místo toho aby jim házel klacky pod nohy. Přístup k finanční pomoci, stejně jako k sociálním a dalším veřejným službám, musí být garantován.
5 DO DŮCHODU DŘÍVE I S ODMĚNOU ZA PÉČI
Nižší minimální počet odpracovaných let, odměnění péče, předčasná penze pro lidi z náročných profesí - to jsou podmínky pro optimistický výhled na stáří pro nás všechny. Naopak budeme bránit všem snahám o zvyšování věku odchodu do důchodu a privatizaci důchodového systému.
6 KVALITNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE DOSTUPNÁ VŠUDE, NEJEN VE MĚSTECH
Náš zdravotní systém v pandemii ukázal svou odolnost. Do budoucna však potřebujeme, aby zdravotníci měli pro svou práci ty nejlepší podmínky a aby zdravotní péče byla dostupná skutečně všem. Stavíme se proto proti zavírání malých nemocnic a pohotovostí a proti jakýmkoli doplatkům na lékařem předepsanou zdravotní péči.
7 SKONCUJEME S EXEKUTORSKOU MAFIÍ A STARÝMI NESPRAVEDLIVÝMI EXEKUCEMI
Téma exekucí už se v naší zemi řeší velmi dlouho - a proto je potřeba udělat tlustou čáru. Prosazujeme, aby exekutoři byli součástí státní správy, a vykonávali tak svou činnost ve veřejném zájmu, ne pro vlastní zisk. Spolu s tím musí skončit staré exekuce, aby lidé mohli začít s čistým štítem. Prosazujeme také přísnější regulaci poskytování úvěrů a vymáhání dluhů.
8 NIŽŠÍ NÁJMY, VÍCE OBECNÍCH A DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ
Prosazujeme regulaci cen nájemného. Ta musí jít ruku v ruce s rozvojem obecního bytového fondu, veřejnou výstavbou a podporou bytových družstev. Pro lidi v bytové nouzi a bez domova prosazujeme záruku nabídky bydlení ze strany obce.
9 CHCEME OBNOVIT TRADICI ČESKÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ
Poradenstvím, přímými dotacemi a daňovými úlevami podpoříme družstevní a sociální podniky, tak, aby se staly významnou součástí naší ekonomiky. Tyto podniky by měly stát v čele úsilí o ekologicky udržitelné hospodaření a důstojnou práci pro všechny.
10 ZAMĚSTNANCI MAJÍ PRÁVO SPOLUROZHODOVAT
... i když si to někteří zaměstnavatelé nemyslí. Proto podporujeme odborové hnutí a prosazujeme také zakotvení účasti zástupců zaměstnanců v rozhodovacích orgánech podniků.
11 VŠICHNI JSME SI ROVNI
Rovnost nesmí být jen na papíře. Proto se aktivně hlásíme k feminismu, boji proti rasismu a xenofobii, boji za práva LGBT lidí a za práva lidí s hendikepem. Důležitá je nejen ochrana základních práv, ale i politická participace - i proto je a bude v činnosti v naší straně podporován každý, kdo se ztotožňuje s našimi myšlenkami a programem.
12 PROSAZUJEME DEMOKRATIZACI EU
Ztotožňujeme se s myšlenkou evropské integrace. Současná Evropská unie je však málo demokratická a je pod vlivem lobbingu velkých firem. Proto se stavíme za demokratizaci všech jejích hlavních institucí, posílení kompetencí Evropského parlamentu a možností participace občanů EU na její politice.

S kým spolupracujeme

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2020/03/el_czech_4c_centr_pos-640x269.png
Jsme zakládajícími členy Strany evropské levice
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Zadavatel/Zpracovatel: Levice

©Levice, 2020

Kontakt

+420 608 630 506
IČO: 49628089
Sídlo: Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00