PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY

LÍDR KANDIDÁTKY LEVICE

Stranu Levice považuji za možný hlas protestního hnutí v Evropském parlamentu. Vždy jsme byli na demonstracích a protestech, když se lidé bouřili proti nespravedlivým a škodlivým krokům vlády, když protestovali proti odpornému chování manažerů v jejich firmě, když se jim udála nespravedlnost a neměli jinde zastání. Jsme z přesvědčení na straně organizovaných pracujících v odborech, ale i těch, kteří pracujíc přes platformy, studentů, kteří si chtějí zajistit důstojný život a bydlení, všech těch, kteří usilují o ochranu klimatu nebo se staví proti válkám.“

Jan Májíček je projektový koordinátor, publicista a aktivista. Byl také mluvčím iniciativy Ne základnám.

Může jít o grafiku 1 osoba a text
Může jít o grafiku 1 osoba a text, kde se píše MARKÉTAJUR KETAJURICOVÁ LEV!CE

DVOJKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Je mi 23 let, pocházím z Orlové, ale posledních 6 let žiju v Praze. Pracuji jako vedoucí prodejny s outdoorovým zbožím. Jsem levicová, protože vím, jaké to je vyrůstat v sociálně znevýhodněném prostředí a chci zajistit, aby to samé nemusely zažívat tisíce dětí v celé ČR. Bojuji za práva pracujících, protože pracuji od sedmnácti let a nemůžu dopustit, aby majitelé firem nechali své zaměstnance otročit za mizerné mzdy. Jsem feministka, protože jsem žena a chci žít v takové Evropě, kde budu mít stejné příležitosti jako muži a kde se nebudu muset bát chodit v noci ven.“

Markéta Juřicová je spolupředsedkyní strany Levice, pracuje jako vedoucí prodejny

TROJKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Politika pro mne představuje jednu z mnoha příležitostí, jak měnit věci k lepšímu. O politiku se se intenzivně zajímám už od svých 13 let, kdy jsem poprvé začal pořádně vnímat sociální problémy Sokolovska, na němž jsem vyrůstal. Členem Levice jsem se stal po parlamentních volbách roku 2021, kdy jsem si uvědomil, že je na čase přiložit aktivně ruku k dílu – jinak se věci nezlepší. Levice mě tehdy oslovila svým aktivismem a otevřeností vůči různým levicovým názorovým proudům.

V současnosti Levici zastupuji ve Straně evropské levice. Odtud také vím, že problémy jako jsou zvyšující se ceny životních nákladů či nedostupné bydlení jsou problémy celoevropské a pokud je chceme efektivně řešit musíme se umět spojovat. Právě na tyto akutní témata bych se zaměřil při svém zvolení do europarlamentu.“

Vítek Prokop je studentem politologie a mezinárodních vztahů na ZČU. V naší straně zastává funkci místopředsedy.

Může jít o grafiku 1 osoba a text

ČTYŘKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Dětství jsem prožila na klidném venkově na Vysočině, o to více mě vtáhl studentský aktivismus a politika v Brně, kde jsem studovala. Slovo „feminismus“ jsem vždy slýchala jen jako nadávku nebo něco nevhodného, o to více jsem se o ženská práva zajímala, a nakonec se z toho stalo první téma mého aktivismu.

Moje názorová pozice vychází z intersekcionálního feminismu, který se nezaměřuje jen na jeden aspekt naší identity (tedy „ženství“), ale zkoumá nerovnosti ve společnosti z více úhlů pohledu (třída, etnicita, postižení apod.) Jsem součástí feministického kolektivu Sdruženy, který se věnuje lidskoprávnímu (queer) aktivismu. V současnosti jsem i členka spolku Mladí sociální demokraté, kde silně rezonují socio-ekonomická témata.

Klíčovým tématem je pro mě reprodukční spravedlnost a v širším smyslu i tělesná autonomie, svoboda volby a dekolonizace. Přestože se země Evropské unie více či méně deklarativně hlásí k principům liberální demokracie, v této oblasti se neshodnou a někdy jdou i proti tomu, čemu se dnes říká „západní hodnoty“. Je potřeba tyto rozdíly překlenout a vytvořit právní rámec, který by všem obyvatelům EU zajistil rovná práva ve všech členských zemích.

Anežka Michnová je nestranická kandidátka, je referentka Family a Senior Pointu, Brno.

PĚTKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Jiří Šteg, je nestranickým kandidátem, makroekonom zaměřený na důchodové systémy a fiskální politiku, nyní v důchodovém věku. Občasný publicista a kritik současné vlády.

ŠESTKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

„Kandiduji do Evropského parlamentu, protože věřím v mezinárodní spolupráci a integraci při vytváření spravedlivějšího a udržitelnějšího světa. Jsem pro federalizovanou Evropu se srozumitelnou demokratickou ústavou se zakotvenými sociálními a lidskými právy, udržitelným přístupem k přírodě, prosazováním mírové politiky ve světě. Současná EU je příliš zaměřena na profit a ignoruje hluboké sociální nerovnosti mezi lidmi i regiony. Potřebujeme EU, která bude aktivně pracovat na vyrovnávání těchto nerovností a zajištění důstojných životních podmínek pro všechny.“

V Levici je od jejího slučovacího sjezdu v roce 2020, je členem Celostátního výboru a Antifašistické platformy. Byl v ProAltu a v DiEM25, je členem SOKu. Byl v komunistické straně, podporoval jsem perestrojku, ale protože v ní po roce 1989 nedošlo k žádné reflexi, tak z ní vystoupil. V roce 2013 aktivně vystupoval proti rasistickým protiromským pochodům v Č. Budějovicích.

Antonín Hořčica, se narodil a vyrůstal v Kroměříži, žije již více než 40 let v Českých Budějovicích. Vystudoval jsem potravinářskou chemii a regionální ekonomii. Je důchodce, působí na Jihočeské univerzitě jako doktorand se zaměřením na udržitelnost v evropských regionech.

SEDMIČKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Politika pro mně znamená jasný cíl, změnit svět a hodnoty v něm, jako je nadvláda a osvobození národa od oligarchie. Můj směr je k sociální spravedlnosti a svobodě projevu slova v naší zemi. Toto byl také impuls vstoupit do strany Levice. Žiji v Praze a celý život se setkávám se sociálně slabšími jedinci a rasismem ve společnosti Jsem členem antifašistické platformy. Proto je důležitá rovnoprávnost občanů kteří tuto zem vybudovali. Pocházím z dynastie šlechticů, tudíž jsi zakládám na diplomacii, mou předností jsou práva občanů a lidskost na prvním místě.

Ivana Batthyány je členkou mediální a programové komise strany Levice, publikovala článek Radikalizace Romů v Česku, je romskou aktivistkou, pracuje jako pečovatelka.

OSMIČKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Jmenuji se Jan Macháček a jsem salonní levicový extremista. Narodil jsem se v generaci Husákových dětí 9. května 1972 v Pelhřimově. Porevoluční svobody jsem využil k vysokoškolskému studiu chemie a fyziky, místo abych zodpovědně zbohatl, a ještě jsem pak vědeckou kariéru zpackal. Pracuji jako vědecký asistent v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži a bydlím napůl v Neratovicích, odkud dojíždím do práce, a napůl v Pelhřimově, kde mám rodiče a zahrádku. Věřím v rovnost všech lidí; proč, to nevím přesně, nicméně všechna vědecky ověřená fakta jsou s mou vírou v souladu, jen uspořádání společnosti ne. V roce 2009 mě ODS snahou zničit Akademii věd donutila k aktivitě v protestech Fóra věda žije!, zároveň jsem se tehdy trochu angažoval v Iniciativě za práva migrantů, a vzápětí jsem se zapojil do protestů ProAltu proti Nečasově vládě. Rád bych přispěl k posílení lidí oproti kapitálu, například k otevření hranic pro lidi a jejich přivření pro kapitál.

Jan Macháček je nestranickým kandidátem, pochází z Pelhřimova, žije v Neratovicích, pracuje jako chemik.

DEVÍTKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Vedu výzkumnou skupinu v oblasti výpočetní molekulární nanotechnologie. V roce 2021 jsem obdržel cenu Neuron za vysvětlení submolekulárního rozlišení v mikroskopii atomových sil. Tato práce mě velmi naplňuje, a přál bych si aby všichni lidé na světě mohli pracovat na něčem co má smysl. Od útlého věku vnímam pokrok lidstva jako nejvyšší hodnotu, a snil jsem vždy o tom že k němu budu moci sám přispět. Škola i rodiče mne vychovali v přesvědčení že člověk má pečovat o celou společnost a společnost o každého člověka, a tím dosáhneme společně blahobytu pro všechny. O to více jsem rozčarován z posledních desetiletí neoliberalismu ve kterých jsem prožil dospělost, a ve kterých se normalizovalo přesvědčení, že společnost je spíš arénou pro soupeření o osobní prospěch a status. Proto jsem se rozhodl politický se angažovat. Přesto že miluji vědu a technologii, obávám se že pokud nezměníme strukturu a hodnoty naší společnosti tak překotný technologický pokrok především v oblasti automatizace a umělé inteligence nás nepovede k technologické utopii pro všechny, ale naopak k mizérii neofeudalismu.

Prokop Hapala jenestranickým kandidátem, žije v Praze, je vědec.

DESÍTKA NA KANDIDÁTCE LEVICE

Jmenuji se Lenka Goldšmídová, vystudovala jsem strojní fakultu ČVUT, obor mechatronika. Proto chci, abychom nevnímali roboty jako ty stroje, co nám práci berou.

Z technologického pokroku, ke kterému jsme dospěli za významné pomoci státní podpory výzkumu, bychom měli těžit všichni. Podporuji proto stranu Levice a zavedení nepodmíněného základního příjmu dotovaného z přínosu využívání strojů a umělé inteligence.

Vlastní zkušenost se zdravotním omezením mě nasměrovala k problematice nedostatků a nerovnostem v oblasti zdravotní a sociální péče. Angažuji se v několika pacientských hnutích za zlepšení podmínek nejen v oblasti příjmů zdravotně postižených, ale především v přístupu ke zdravotní péči, zejména u dlouhodobých stavů.

Chtěla bych změnit Evropskou unii v partnera, který není znám úvahami nad zakřivením banánů, ale vnímán jako těleso těžící ze zkušeností z mnoha zemí a jejich nejlepších expertů. Pak by návrhy vzešlé na evropské úrovni mohly být všeobecně přijímány i přirozeně, ne pouze jako „diktát z Bruselu“. Přeji si, aby Evropské země využily svého potenciálu v rámci Unie ke společnému řešení celospolečenských problémů na nejvyšší možné expertní úrovni.

Lenka Goldšmídová je nestranická kandidátka, pracuje jako nakladatelka, žije v Úvalech.