Antifašistická platforma.

https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2023/02/Stop-fascism-scaled.jpg

Kdo jsme

Za situace, kdy většina obyvatel naráží na nevídané zdražování základních potravin, nájmů, energií, léků a služeb, roste frustrace obyvatel, na níž chybí ve veřejném prostoru levicová odpověď. Hrozí, že tuto situaci využije fašismus, jako tomu bylo ve třicátých letech 20. století. Levice musí proto současně kritizovat kapitalistický ekonomický systém, který vyvolává zvětšující se ekonomické nerovností, jakož i populisty, kteří si zahrávají s fašismem, když slibují pracujícím zlepšení sociální situace, ale pouze dočasné a za cenu nastolení řádu ještě nerovnějšího a nespravedlivějšího. Antifašistická platforma vznikla v červenci 2022 v reakci na opakující se spolupráci levicových stran a skupin s SPD a dalšími podobnými subjekty, které vykazují národně konzervativní tendence, tolerují fašistické prvky ve svých politických aktivitách, jsou rasistické, propagují anticiganismus a odmítají uprchlíky. Působíme v rámci strany Levice a našimi členy se mohou stát členové a sympatizanti strany Levice, kteří souhlasí se zásadami platformy.
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2023/02/ACAB.jpg

Jak fungujeme

Antifašistická platforma funguje v souladu se dvěma programovými dokumenty strany Levice, v nichž se říká: „Naší vizí je společnost založená na demokracii, rovnosti, svobodě a solidaritě” (Preambule programu Levice) a „Naším cílem je společnost, která nedělí lidi podle pohlaví, genderu a sexuální orientace ani podle rasových a etnických měřítek či na základě různých forem hendikepu.” (Dlouhodobý program Levice). Ačkoliv by se dalo čekat, že každá autenticky levicová strana či organizace ctí antifašistické hodnoty tak jako my, můžeme zejména v poslední době pozorovat odklon některých z nich od podstaty myšlenek, na kterých byly založeny. To vede ke vzniku podivných frakcí a spojenectví mezi národně konzervativními silami, někdy i s fašistickými prvky, s některými levicovými subjekty. Vůči takovému trendu bychom se chtěli jasně vymezit. Chápeme totiž tato spojenectví jako posilování pozice krajní pravice, která se jen tváří jako „přítelkyně lidu“. Místo vlastní pozice se jí tak část levice politicky podřizuje.
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2023/02/Nenavist.png

Co děláme

Antifašistická platforma se ve své činnosti věnuje osvětové, vzdělávací a odborně analytické činnosti pro potřeby antifašistického aktivismu, strany Levice i veřejnosti, zaměřené na sociálně konzervativní tendence na levici a na vývoj a ideové základy současné nacionálně konzervativní politiky, zejména co se týče prolínání náboženské, politické a oligarchické moci, stejně jako na nejrůznější projevy rasismu a xenofobie. Na veřejnosti hodlá prezentovat stranu Levice jako moderní hodnotově orientovanou levicovou stranu usilující o prohloubení humanistických a demokratických společenských tradic, vytváření skutečné rovnosti mezi lidmi, potírání třídního a politického útlaku a rozšiřování demokratického rozhodování v systémech ekonomické a politické moci.
https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2021/08/logo-footer.png
Zadavatel/Zpracovatel: Levice

©Levice, 2020

Kontakt

+420 608 630 506
IČO: 49628089
Sídlo: Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00