8. duben – Mezinárodní den Romů

Dnes si Romové na celém světě připomínají Mezinárodní den Romů. Tento den je oslavou romské kultury a připomínky významného dne, kdy se sešel historicky první Světový romský kongres, který se konal v Orpingtonu poblíž Londýna v roce 1971.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že celou společnost, Romy nevyjímaje, trápí často stejné problémy – nespravedlivé exekuce, vysoké nájmy, obtížné uživení sebe a své rodiny a posledních měsících nás i díky extrémní inflaci trápí vysoký nárůst běžných životních výdajů na energie, na dopravu a na potraviny.
Ne my, kteří se živíme vlastní prací a ne vykořisťováním ostatních, ale hlavně bohaté korporace, obchodníci s chudobou a všichni, kterým tento systém prospívá, to jsou praví viníci našich problémů.
Levice vždy byla a bude na straně neprivilegovaných utlačovaných. Právo na důstojnou práci, bydlení a život vůbec máme všichni, bez ohledu na naši barvu pleti!
Jedině společně můžeme vzdorovat nespravedlivému systému a začít konečně žít bez stresu, strachu a nejistoty! Spojme se tedy! 

Lepší společnost je možná! S tvou pomocí. Přidej se k nám!

https://jsmelevice.cz/pridejte-se/