Audience zástupců Strany evropské levice u papeže Františka

Dne 10. ledna 2024 se konala audience u papeže Františka v aule Pavla VI s představiteli dialogové platformy DIALOP, která usiluje o dialog mezi marxisty a křesťany. Hlavním hostem této významné události byl Walter Baier, předseda Strany evropské levice (SEL).

Papež František zdůraznil důležitost etické politiky:

„Politika, která skutečně slouží lidstvu, si nesmí nechat diktovat financemi a tržními mechanismy,“

A následně během audience se zástupci křesťansko-marxistického dialogu také poukázal na význam solidarity:

která vyžaduje nápravu deformací a očištění záměrů nespravedlivých systémů, v neposlední řadě prostřednictvím radikální změny perspektivy sdílení šancí a zdrojů mezi jednotlivci a národy,“

Walter Baier komentoval setkání slovy:

„Otevřela se nová stránka ve vztahu mezi katolickou církví a levicí v Evropě.“

Předseda SEL poděkoval Svatému otci za jeho povzbuzení a inspiraci v dialogu, ale především za jeho podporu znevýhodněných, za ochranu planety a za jeho trvalé úsilí o ukončení válek ve světě. Socialisté, komunisté a marxisté se s ním v těchto otázkách cítí zajedno.

Dialogová platforma DIALOP byla založena v roce 2014 po audienci zástupců Strany evropské levice s bývalým řeckým premiérem Alexisem Tsiprasem a nynějším předsedou Strany evropské levice Walterem Baierem (tehdy zastupujícího organizaci transform! Europe) a Franzem Kronreifem zastupujícím katolickou stranu dialogu.

Cílem tohoto projektu je vytvořit společnou sociální etiku úzce propojenou s ekologickým myšlením, které spojí učení katolické církve a marxistickou sociální kritikou. Křesťané a marxisté, přes rozdíly ve víře a ideologii, se společně snaží o ukončení ozbrojených konfliktů ve světě a o zajištění nejzákladnějších lidských práv s cílem dosáhnout sociální rovnosti a míru ve světě.

Další informace můžete najít na stránce SEL zde.