Bojujeme společně!

Na mezinárodní den žen, 8. 3. 2020, si budou ženy celého světa připomínat svedené bitvy minulosti, přítomnosti i ty, které nás teprve očekávají. My, ženy Strany evropské levice, v tento den ukážeme naši solidaritu a podporu všem mobilizačním akcím, které svolaly bojovnice za ženská práva v Evropě.

V dnešní době, kdy čelíme obnovení extrémní a konzervativní pravice, musíme být na pozoru a připraveny k boji za naše práva. Kultura s vrozenou nerovností je dnes udržována dokonce i kvůli vzdělávacímu systému a škrtům v těch veřejných službách, které podporují naši emancipaci. Musíme bojovat proti tomuto systému, který nás připravuje o naše práva! Tento stav je nerozlučně spojen s ekonomickým systémem založeným na fanatickém hledání prospěchu malé privilegované většiny na úkor většiny.

Dnes boj za práva žen překračuje hranice nerovnosti v platech. Dnešní boj staví do světla reflektorů význam práce žen v pečovatelských rolích – každodenní, neplacená a neviditelná, ale stále je přesto motorem ekonomiky. Pojďme tedy dokázat, že když se zastaví ženy, zastaví se svět!

Jaký je smysl společnosti, která normalizuje nestabilní podmínky, ve kterých ženy žijí? 

Znovu potvrzujeme naše právo svobodně se rozhodovat o našich tělech, plodnosti, sexualitě a vztazích k mateřství. Požadujeme svobodný přístup na základě vlastního rozhodnutí k přerušení těhotenství stejně jako odstoupení od jejich kriminalizace. #MyBodyMyChoice

Požadujeme efektivní mechanismy pro boj proti násilí založeném na gender #MeToo, naslouchání obětem #YoTeCreo, a uznání pojmu femicid tím, že bude zvlášť zařazen mezi trestné činy #NiUnaMenos.

Požadujeme důstojné mzdy a pracovní podmínky a konec ponižujícího vnucování podhodnocených částečných úvazků. Požadujeme konec mizerných penzí. Odmítáme přebírat domácí práce a péči o ostatní, kterou ani státy ani muži neberou vážně. Požadujeme silný sociální stát, který podporuje rodiny.

Požadujeme konec neoliberálního systému, který ničí náš život a planetu. První lidé postižení klimatickými a ekologickými krizemi jsou ti s největší nejistotou, a to jsou ženy. Bez skutečné rovnosti nebude žádná klimatická, ani sociální spravedlnost.

Vyzýváme k ukončení úsporných opatření a válek, které ohrožují životy žen, počínaje obchodováním s lidmi a migrací konče. Za všechny naše neduhy mohou stejní viníci!

Je na čase vybudovat internacionalismus založený na solidaritě, rovnosti, spravedlnosti, míru a na obraně života všech žen! Sledujeme cestu odvážné ženy, jako byla Rosa Luxemburgová, abychom přiblížili a vybudovali „svět, ve kterém jsme si společensky rovní, lidsky odlišní a zcela svobodní“.

 

Strana evropské levice, 5. března 2020

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

Poznámka Levice:

Ženská stávka za rovnost (Women’s Strike for Equality) byla stávka, která se uskutečnila v USA 26. srpna 1970 u příležitosti 50. výročí přijetí 19. dodatku ústavy, která poskytla americkým ženám volební právo. Protestu v New Yorku se tehdy zúčastnilo nevídaných 50 tisíc žen. Hlavními cíli akce bylo právo na potrat, rovnost pracovních příležitostí pro ženy a zabezpečení pro děti zdarma. Vedlejšími požadavky byla politická práva pro ženy a společenská rovnost ve vztazích, jako je manželství.