Bojujeme za občany, i když nejsme v Poslanecké sněmovně!

Dnes jsme poslali do poslanecké sněmovny dopis obsahující náš vlastní návrh pomoci lidem zasaženým rekordně vysokou inflací a zhoršující se hospodářskou situací. Dopis byl adresován všem předsedům poslaneckých klubů a žádostí o projednání s poslanci.

Vláda profesora Fialy razí nesystematická a zmatečná opatření, jako je jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě. Nejdřív ministr Jurečka řekl, že bude pro domácnosti s hrubým ročním příjmem pod milión korun, aby téměř o týden později zjistil, že se vlastně spletl a příspěvek dostanou jenom rodiny s ročním příjmem milion korun čistého.

Levice prosazuje jiný přístup. Jaký?

Prosazujeme zavedení měsíčního příspěvku ve výši 1500 korun a to pro vybrané skupiny obyvatelstva. Šlo by o:

  1. Nezaopatřené děti (včetně těch do 26 let připravující se na výkon budoucího povolání bez vlastních příjmů).
  2. Invalidní důchodce.
  3. Seniory se starobním důchodem do výše průměrného důchodu (příspěvek v maximální částce 1 500 Kč by náležel nejvýše právě do částky průměrného důchodu).
  4. Osoby ekonomicky aktivní s trvalým a dlouhodobým pobytem na území ČR do 1,5 násobku minimální mzdy (příspěvek maximálně v částce 1 500 Kč, nejvýše právě do tohoto násobku minimální mzdy).
Proč je náš návrh lepší než ten vládní?
  1. Rozšiřuje okruh podporovaných, přičemž ale zohledňuje jak moc, kdo kolik peněz potřebuje – omezení maximální výše příspěvku např. hranicí průměrného důchodu, stanoveného násobku minimální mzdy, to vše vede k omezení plýtvání státních prostředků.
  2. Rozložení poskytované podpory v čase dává lidem pocit dlouhodobější jistoty – nejde tu o žádný jednorázový „dárek.“
  3. Jednoduchá pravidla pro výplatu a administraci dávky nekladou žádnou další zátěž na státní správu.
  4. Naše dávka je svoji podstatou neinflační: nepředstavuje stimulaci nové poptávky po zboží a službách převyšující nabídku, ale v zásadě nanejvýš udržení stávající úrovně poptávky. Současně nejde o nové peníze „přilévané“ do oběhu – zdrojem nutných asi 4,5 miliardy až 5 miliard Kč měsíčně by z největší části byly nadpříjmy zejména z výběru DPH způsobené stávající inflací.