Celostátní výbor Levice si na svém zasedání dne 9. dubna pietně připomenul sebevraždu Evžena Plocka a jeho úmrtí 9. 4. 1969.

Celostátní výbor Levice si na svém zasedání dne 9. dubna pietně připomenul sebevraždu Evžena Plocka a jeho úmrtí 9. 4. 1969.

Mučednická smrt E. Plocka sebeupálením na Velký pátek (4. 4. 1969) byla bezprostřední reakcí na vývoj na přelomu března a dubna, kdy po oslavách vítězství nad SSSR na MS v hokeji dochází k znovuzavedení cenzury a zastavení několika časopisů. Byla mezi nimi také Politika, orgán reformních komunistů, na kterou svým letákem s heslem „Pravda je revoluční (A. Gramsci)“ E. Plocek odkazoval.
Politicky aktivní Plocek patřil k představitelům reformního proudu v KSČ v Jihlavě a jeho čin zůstal na dlouho bez ohlasu – informace o něm byla potlačena. Původní církevní označení mučedníka, řecké martyros, vlastně znamená „svědek“, a vztahuje se k tomu, že mučedník osvědčil svou věrnost myšlence cenou nejvyšší, svým životem. To pro myšlenku demokratického socialismu udělal Evžen Plocek.
Čest jeho památce!
Náš postoj k této otázce není výzvou k následování.

Dále jsme na zasedání probírali například naše zapojení do podzimních voleb, nejbližší veřejné akce a nebo mezinárodní spolupráci na levici. O tom, kde všude a jakou formou budeme na podzim kandidovat, vám dáme brzy vědět.