Cizí základny u nás nechceme

Levice dlouhodobě prosazuje zahraniční politiku přispívající ke snižování napětí mezi státy. V přímém rozporu proti tomu vidíme zájem některých členů vlády na zřízení cizích vojenských základen na území České republiky.

Tyto snahy nám v mnohém připomínají události roku 2006, kdy někteří politici a vysocí státní úředníci jednali o zřízení americké radarové základny v Brdech. Proti jejímu zřízení se zvedla mezi obyvateli vlna nevole.
Zcela odmítáme, aby se záminkou pro oživení těchto jednání stala ruská agrese vůči Ukrajině. Podporu ukrajinskému lidu vidíme v poskytování vojenského vybavení, potravin a lékařské pomoci a v pokračování snah řešení konfliktu diplomatickou cestou.

Rozhodně se proto stavíme proti jakýmkoli snahám zřídit vojenské základny na území naší republiky. Cizí základny u nás nechceme!