Co přinesl náš sjezd

V sobotu 17. dubna 2021 jsme se stali další politickou stranou, která prokázala, že je schopna uskutečnit v čase pandemie svůj řádný sjezd virtuálně po internetu.

Na sjezdu jsme intenzivně diskutovali možnou volební spolupráci se Stranou zelených a dalšími neparlamentními subjekty, Hnutím Idealisté a hnutím Budoucnost, kterým jsme před sjezdem písemně nabídnuli spolupráci formou dopisu. Strana Levice, jak uvedl člen předsednictva Celostátního výboru Levice Vojtěch Roček, „očekává od svých partnerů v průběhu tohoto týdne odpověď a je připravena k jednání o přípravě volební alternativy k současné parlamentní reprezentaci.“ 

Sjezd také zahájil diskusi o nově vznikajícím střednědobém programu strany a jako první krok schválil jeho preambuli, která jasně deklaruje Levici jako radikální sociálně a ekologicky orientovanou stranu.

Sjezd přijal zprávy dosluhujícího předsednictva, hospodáře i revizní a rozhodčí komise, které hodnotily fungování strany v nelehkých podmínkách epidemické situace. Na jejich základě byly schválena doporučení pro místní, krajské i celostátní úrovně strany.

Součástí programu sjezdu byla i volba nového Celostátního výboru, do kterého bylo zvoleno 21 členů. Celostátní výbor poté na krátkém zasedání o sjezdové přestávce zvolil nové Předsednictvo CV ve složení: Vladimír Farana, Antonín Hořčica, Markéta Juřicová, Milan Neubert, František Otta, Vojtěch Roček, Martin Švec a Tomáš Ulrich. Levici nyní čeká volba spolupředsedů strany.

Sjezd schválil navržené změny stanov reagující na vývoj ve straně a vycházející z praxe loňského roku. Nově zvolený člen předsednictva Antonín Hořčica ocenil, že se „nově zavedl institut vnitrostranického referenda, které umožní všem členům strany podílet se na rozhodování o důležitých otázkách v období mezi sjezdy.“ Sjezd dále posoudil aktuální situaci v české levici a rozhodl o dalším postupu, včetně kandidatury strany Levice v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Sjezd se poté rozhodl ukončit své první zasedání a rozhodl o konání druhého zasedání stejnou formou dne 19. června 2021.

Zveme Vás na tiskovou konferenci, která se uskuteční dne 27. dubna 2021 od 9:00 hod., kde se dozvíte další informace o aktivitách strany Levice.