COP26: Dokáží světoví představitelé překročit stín kapitalismu? Strana Levice požaduje systémové změny

Ve dnech 31.10. až 12.11.2021 se ve skotském Glasgow schází 26. konference OSN o změně klimatu (klimatický summit) – COP26. Bude toto jednání jen předváděním světových politiků v tom, kdo z nich nejvíce zezelená?

Z prvních projevů se zdá, že ano. Někteří z nich, včetně českého dosluhující premiéra Babiše, se nesnaží ani o to. Zaujímají obranářskou politiku mrtvého brouka a ukazují jinam, aby sami předvedli, že opatření proti klimatické změně neberou vážně.

Plně rozumíme mladým aktivistkám, které požadují okamžité a konkrétní akce pro snížení emisí. Dnes se jedná o budoucím prostředí, ve kterém bude žít dnešní mladá generace a její děti.

Chceme systémová opatření. Stávající kapitalistický systém, který klimatickou změnu způsobil, jen přemalovává hnědou ekonomiku na zelenou. Ale to nestačí. Ne nadarmo existují návrhy na přejmenování současné epochy na kapitalocén.

Požadujme od světových politiků:
  • Berte už konečně cíl udržet oteplení do 1,5°C vážně.
  • Zveřejněte bilance, ať je jasné, kdo jsou největší producenti emisí CO2 a skleníkových plynů.
  • Přestaňte podporovat fosilními paliva, investujte do změny.
  • Nepřipusťte dopad změn na chudé lidi, u nás i kdekoliv ve světě.
  • Vytvářejte rekvalifikační programy pro pracující z útlumových sektorů.
Strana Levice požaduje systémové změny, ne plané sliby.

Strana Levice má sociálně zaměřený přechod od fosilních zdrojů na obnovitelné ve svém programu. Považujeme změnu klimatu je největší výzvou naší doby.

Prosazujeme rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, jejíž součástí bude podpora pro lidi uhelných regionů a vznik nových pracovních míst. Chceme energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie. Nikoho nenecháme na holičkách

Přidej se k nám a podílejte se na systémové změně.

Pokud můžeš podpoř nás finančně.