Dne 11. listopadu se konala Programová konference Levice k volbám do EP 2024

V sobotu 11. listopadu se zástupci všech našich základních organizací sešli na programové konferenci, aby společně diskutovali o naší vizi pro Evropu a jejím promítnutí do našeho volebního programu pro volby do EP 2024.

Program byl koncipován pod heslem:

„Jsme pro evropskou integraci a spolupráci, ale musí sloužit lidem, ne korporacím a elitám. V současné době to Evropská unie nedělá!“

Klíčové body našeho přístupu k volbám do EU jsou:

Výzvy současné Evropy: Čelíme klimatické změně, dopadům pandemie, válek, ekonomické nestability, energetické krizi a rostoucím nerovnostem. Tyto problémy jsou zhoršovány dlouhodobými neoliberálními politikami, které upřednostňují kapitál před pracujícími.

Naše pozice: Jako součást Evropské unie, která je oporou světového kapitalismu, odmítáme politiky, které slouží pouze kapitálu. Místo toho se zasazujeme o podporu pracujících v celé EU v jejich boji proti vykořisťování a rostoucím nerovnostem. Naším cílem je obrana práv utlačovaných a prosazování rovnosti, spravedlnosti a míru.

Sociální a politické důsledky: Seškrtávání sociálních výdajů vede k nárůstu populismu a extrémní pravice a růstu neúcty k uprchlíkům a migrantům. Jsme zásadně proti nacionalismu, fašismu a xenofobii. Šíření strachu a nenávisti není řešení.

Mezinárodní role Evropy: Evropa nesmí být spojována s žádnou světovou nespravedlností a imperialistickými agresivními válkami. Musí být vždy na straně napadených a utlačovaných, dodržovat mezinárodní právo a Chartu OSN, a vyjadřovat solidaritu s obětmi agrese a prosazovat humanitární pomoc v místech konfliktů.

Základní témata volebního programu pro realizaci naší vize EU:

 • Boj za sociální spravedlnost pro nejzranitelnější a za práva pracujících;
 • Feministický přístup k vytváření politik EU;
 • Kvalita života má přednost před ziskem; prosazování spravedlivých daní;
 • Zvýšení minimálních mezd v EU;
 • Snižování meziregionálních rozdílů;
 • Podpora trvale udržitelného rozvoje;
 • Podpora obnovitelných zdrojů a snižování závislosti na fosilních zdrojích;
 • Podpora klimatické spravedlnosti, kdy náklady spojené s ekologickou transformací nesou ti, kteří jsou hlavními producenty emisí;
 • Spravedlivá a humánní migrační politika;
 • Kolektivní bezpečnostní politika založená na mezinárodním právu a Chartě OSN;
 • Prosazování evropského základního nepodmíněného příjmu.

Cíle v Evropském Parlamentu: Jako řádný člen Evropské levice budeme spolupracovat s levicovými a pokrokovými stranami, abychom posílili naši pozici v Evropském parlamentu.

S konkrétními body našeho europrogramu vás budeme průběžně seznamovat.