Dopis ZO Orlová pro ministra zdravotnictví

Vážený pane ministře,

oslovuji Vás z pověření členů strany Levice – ZO Orlová. Na první pohled se může jevit, že problematika, které se tento dopis týká, nespadá do gesce Vašeho ministerstva, nicméně jsem přesvědčen, že tomu tak není a že otázky a připomínky vyslovené se týkají celého resortu zdravotnictví, a to zejména v dnešní době pandemie covidu 19.

Více než před rokem došlo rozhodnutím orgánů Moravskoslezského kraje ze dne 13. 3. 2019, v rámci programu tzv. optimalizace zdravotnictví v kraji, ke zrušení pracoviště NsP Karviná, nacházející se v Orlové. Po tomto rozhodnutí došlo v krátké době k uzavření funkční a prosperující nemocnice s kvalitním zdravotnickým personálem a moderním technickým vybavením.

K tomuto rozhodnutí došlo i přes zřetelný nesouhlas odborné veřejnosti, jakožto i občanů Orlové a občanů žijících ve spádovém území této nemocnice. Nesouhlas s uzavřením vyjádřili i volení zastupitelé města Orlová a sousední obce. Není účelem tohoto dopisu opakovat argumenty, které jsou všeobecně známé, když během nejrůznějších jednání byl o tomto informován i Váš předchůdce, tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

To, proč se na Vás obracím je skutečnost, že do dnešního dne nejsou prostory nemocnice Orlová využity, i když již při rozhodování o jejím uzavření bylo ze strany vedení kraje tvrzeno, že prostory nemocnice budou urychleně smysluplně využity v zájmu zlepšení lékařské péče občanů našeho regionu. Bohužel se tak do dnešního dne nestalo, a tak prostory pro 300 lůžek, které jsou všechny napojeny na centrální přívod kyslíku, jsou stále prázdné, s výjimkou lůžek DIOP a LDN, jichž je něco přes 60. Překvapující pro nás je to, že ani v současné době, kdy se stavěly za nemalé finanční prostředky polní a provizorní nemocnice, hledala se volná lůžka pro covidové pacienty, hledaly se prostory pro testování a hledají se prostory pro očkování, není tato nemocnice nijak využita!

Vážený pane ministře, je možné, že se spokojíte s odpovědí, že jde o krajské zařízení, k němuž nemáte žádné kompetence. Situace v oblasti je však natolik dramatická, že problematika, na kterou Vás upozorňujeme, si zaslouží Vaší pozornosti. Navíc se v našem kraji v poslední době objevily další problémy spojené s odvoláním ředitele NsP Třinec, což dle prvních poznatků může situaci v kraji dále zkomplikovat. Proto, za současného pověření Předsednictva CV strany Levice, se na Vás obracím s tímto neřešeným problémem.

Věřím, že Vy sám, jakož i Vaši podřízeni, budete věnovat tomuto podnětu potřebnou pozornost. a že mě a mým prostřednictvím širokou veřejnost naší oblasti, budete informovat o Vaších návrzích, jak současnou neuspokojivou situaci řešit, aby bývalá nemocnice i nadále mohla sloužit občanům, zvláště v dnešní nesnadné době.

S pozdravem

JUDr. Vladimír Farana

předseda ZO Levice Orlová a člen PCV Levice