Jdeme do voleb!

Strana Levice oznámila kandidaturu v krajských volbách. Kandidátku v Jihomoravském kraji povedou:

  1.  Andrej Bóna, který již v minulosti kandidoval do Evropského parlamentu, a zabývá se rozvojem lokálních ekonomik
  2.  Anna Mikulenková, doktorandka filozofie, která zkoumá špatně placené profese,
  3.  Libor Malovaný, člen kontrolního výboru v městském zastupitelstvu v Hodoníně,
  4.  Martin Švec, architekt zabývající se klimatickou infrastrukturou a územním plánem města Brna
  5.  Martin Tománek, družstevník a pedagog.

Volební program Levice pro letošní krajské volby se zaměřuje především na boj proti suchu a zlepšení podmínek pro lidi v pečujících povoláních a jejich klienty. Dalšími součástmi programu, který se skládá z kapitol Nový zelený úděl pro jižní Moravu a Silné komunity – základ jihomoravského úspěchu, je například zkvalitnění systému veřejné dopravy a zlepšení dostupnosti bydlení.

Lídr kandidátky Andrej Bóna uvedl: Máme dost toho, že lidé v pečujících povoláních musí žít v nejistotě od výplaty k výplatě, protože se na ně společnost dívá jako na „nekvalifikovaná povolání.“ Pečovat o lidi s mentálním postižením nebo držet za ruku umírajícího člověka není nekvalifikovaná práce. Ti, kdo tvrdí opak, nesmí vést naši společnost, pokud se máme dočkat světa, který je založen na spolupráci, respektu a humanismu.”

K programu se vyjádřila také dvojka kandidátky Anna Mikulenková, která se zabývá také životním prostředím: Sucho je systémový problém. Nezachrání nás sběr dešťové vody, ale spravedlivý přechod k čistým zdrojům energie a k citlivému hospodaření v krajině, které na první místo nebude stavět zisk miliardářů, ale potřeby člověka a přírody.“

Vedoucí dvojice kandidátky – Andrej Bóna a Anna Mikulenková

V Jihomoravském kraji podpoříme dotace sociálním zařízením pečujícím jak o seniory a dospělé, tak o děti s různým handicapem – tělesným i mentálním. Strana Levice má dost členů, kteří se věnují takto postiženým občanům buď v samotných zařízeních nebo přes neziskové organizace organizující pomoc potřebným občanům,” říká Libor Malovaný, který mimo jiné působil v Ústavu sociální péče pro dospělé Domov na Jarošce” v Hodoníně, a který také spolu s občany Hodonínska bojuje proti plánované těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu. Zamýšlená těžba štěrkopísku není nic menšího než zločin! Povolení těžby je poškozením životního prostředí a opovrhováním hlasem tisíců občanů, kteří proti němu protestují. Pitná voda pro tisíce lidí je důležitější než zisk těžební společnosti,” doplňuje.

Architekt Martin Švec, který v Brně vedl kampaň Územní plán pro lidi, ne developery, se vyjádřil ke směřování krajských dotačních titulů: Uděláme pořádek v krajských dotačních titulech. Peníze daňových poplatníků jen na projekty, které mají smysl: např. ekologické bydlení dostupné všem a zkvalitňování hromadné dopravy, ne na drancování přírody a oligarchům do kapsy.“

Levice si uvědomuje, že prosadit svůj politický program, orientovaný jednoznačně na zájmy běžných občanů, může ve stávající zastupitelské demokracii jen svou aktivní účastí ve volebním procesu. Aby netříštila síly české levice, oslovila naše strana nejprve s návrhem společné kandidátky ty subjekty, které považuje za levicové. Teprve po jejich odmítnutí jsme se rozhodli vstoupit do jihomoravského klání samostatně,” vysvětluje spolupředseda strany Milan Neubert.

Strana Levice vznikla na konci ledna letošního roku sloučením Strany demokratického socialismu a iniciativy Skutečná levice. Hlavními programovými body strany jsou například zastropování cen nájemného, zrušení soukromých exekutorů, navýšení minimální mzdy nebo omezení výdajů na zbrojení.

Od svého založení se členové strany zúčastnili demonstrace na Mezinárodní den žen, kdy také v ulicích Brna a Prahy rozdali přes 1200 letáků a květin, ve spolupráci s iniciativou Bydlet-žít vytvořili petici za zmrazení nájmů po dobu koronavirové krize a spoluorganizovali solidární demonstraci proti rasismu a policejnímu násilí v USA. Kromě toho také zařídili bezplatnou právní pomoc neprávem propuštěným zaměstnancům z restaurace Klub cestovatelů v Praze.