JE ČAS NA ZMĚNU! VOLTE LEVICI! VOLTE 30

Je čas na změnu! Společně můžeme vytvořit Evropskou unii, která bude sloužit lidem, ne korporacím nebo elitám. Volte Levici a číslo 30 a podpořte nás v našem úsilí o systémovou změnu!

Proč volit číslo 30?

Pokud chcete Evropu, která bude sociálně spravedlivá, ekologicky udržitelná a mírová, volte Levici.

Naším cílem je zastavit moc korporací, které hledí jen na svůj zisk a za pomoci zkorumpovaných politiků a úředníků prosazují svoje zájmy.

Požadujeme systémovou změnu, která zajistí, že EU bude skutečně sloužit zájmům obyčejných lidí.

Vaše podpora je důležitá. Přijďte k volbám a volte číslo 30. Společně můžeme dosáhnout spravedlivější budoucnosti pro nás všechny.

Volte Levici! Volte číslo 30!

Děkujeme za Vaši podporu!