Kateřina Konečná předsedkyní KSČM

Vzhledem k její velikosti a historické roli je dění v KSČM zásadní pro další vývoj levice v ČR. Je proto přirozené, že jsme v Levici pozorně sledovali průběh sjezdu a zejména výsledek volby nového vedení. Zajímá nás to zejména s ohledem na pravděpodobné dopady na možnosti akční spolupráce levicových sil.

Až další vývoj ukáže, jak moc je volba Kateřiny Konečné cestou k oproštění se od svého dosavadního hegemonistického postoje, a nastoupí cestu spolupráce na základě rovného přístupu k potenciálním levicovým partnerům.

Budeme pozorně sledovat další vývoj a pokusíme se podpořit případné pozitivní směřování této strany k politice bez nacionalistických a stalinistických podtónů. Další vývoj našich vztahů bude záležet na tom, jak věrohodně obrozenou stranou KSČM bude a jaký směr obrody bude nastolen. Je v zájmu obrany občanů před pravděpodobným (a ohlašovaným) útokem pravicové vlády na jejich sociální jistoty a na práva pracujících, aby vznikla akčně jednotná levice bez zatížení minulostí.