Levice bude podporovat generální stávku

Česko se v koronavirové pandemii dostává na světově nejhorší místo v počtu mrtvých a nově nakažených, přestože ústavní Listina základních práv a svobod staví ochranu života a zdraví jednoznačně nad všechna ostatní práva včetně vlastnictví majetku.

Česká společnost se však již několik měsíců pohybuje v podivném pololockdownu, který svou absurdní povahou vede stále méně lidí k dodržování často nejasně stanovených pravidel, která nejsou vymáhána. Úplně všude se zpřísňují restrikce kladené na občany v době jejich odpočinku, ale naprosto chybí omezení kontaktů v zaměstnání a důsledná finanční kompenzace, díky níž by nakažení zůstávali doma, nebáli se trasování a nahlašovali bez strachu své kontakty, že je ekonomicky poškodí.

Zisk se sice v kapitalistickém Česku upřednostňuje nad lidské životy dlouhodobě, ale teprve pandemie koronaviru odhalila tyto základy v plné nahotě. Česko je montovna založená na vykořisťování pracujících, na levné a opovrhované práci a na porušování pracovních podmínek.

Česko je zastupitelskou, parlamentní republikou. Proto vinu za tento stav nesou současná i minulé parlamentní politické reprezentace. Dobře si však uvědomujeme, že významný podíl na současném neutěšeném stavu nese populistická vláda, řídící se týdenními průzkumy veřejného mínění.

Vládnoucí struktura a na ni napojené lobbistické kruhy fakticky upřednostňují ekonomiku založenou na zisku před lidskými životy. Naprosto všem zamlčují, že dlouhodobě zdravou ekonomiku nemocní lidé nikdy nezajistí, a hlavně, že ekonomika má být pro lidi a ne naopak.

Politická reprezentace evidentně selhala. Neuvědomuje si, že Česko od roku 1989 nečelilo tak hluboké politické i společenské krizi. Očekáváme, že se za této situace odbory jasně postaví za pracující a že budou hájit jejich zájmy, včetně ochrany zdraví. Ochrana zdraví je pro nás na prvním místě, a proto v Levici prosazujeme generální stávku ve všech zbytných průmyslových podnicích – tento krok je v zájmu nás všech.

1. 3. 2021
Předsednictvo celostátního výboru Levice