LEVICE: VÍCE DEMOKRATICKÁ EU

Evropská unie nutně potřebuje demokratickou reformu, která posílí úlohu občanů a jejich zástupců. Přímo volený Evropský parlament by měl mít klíčové pravomoci ve formulaci politiky EU a v kontrole nad jejími institucemi. To zahrnuje nejen volbu Evropské komise, ale také schvalování rozpočtu EU a dohled nad činností Evropské centrální banky.

V Bruselu budeme podporovat jen takovou politiku, které bude mít sociální rozměr a bude směřovat k uspokojení potřeb obyčejných občanů, nikoli korporací. Proto také chceme socializaci farmaceutického průmyslu a vytvoření evropského centra pro léky a léčiva, které bude pod demokratickou kontrolou.

Chceme rovněž vytvořit evropský fond pro bydlení, veřejné služby a zaměstnanost, který bude financován z tvorby peněz ECB a bude půjčovat státům, obcím, družstvům a neziskovým institucím za zvýhodněných podmínek.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.