LEVICE: VÍCE DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Boj za dostupné bydlení zahrnuje nejen zajištění finanční dostupnosti, ale také zajištění kvality a stability bydlení. Proto navrhujeme radikální změny v evropských právních předpisech, které zakotví právo na dostupné a důstojné bydlení jako základní lidské právo.

toto právo by nemělo být podřízeno tržním silám, a proto vyjmeme financování veřejného bydlení z pravidel vnitřního trhu a hospodářské soutěže. Zavedeme také opatření, která budou chránit nájemníky před nekontrolovaným zvyšováním nájemného a nuceným vystěhováním. Prostřednictvím evropských fondů a bezúročných půjček chceme podpořit stavbu a renovaci sociálního bydlení, aby bylo dostupné pro každého.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.