LEVICE: VÍCE PRÁV PRO PRACUJÍCÍ

Bezpečné a férové pracovní prostředí by mělo být základem každé společnosti. Chceme zajistit, aby každý zaměstnanec měl právo na důstojnou práci, férové mzdy a ochranu proti diskriminaci a vykořisťování.

Zasazujeme se o evropský nepodmíněný základní příjem (NZP) ve spojení s konceptem nepodmíněných základních služeb, což zahrnuje i zdravotní péči, pečovatelské služby, čistou vodu, energie, dostupné potraviny, bydlení a vzdělávání.

Budeme prosazovat zakotvení právního nároku na smlouvy na dobu neurčitou a práci na plný úvazek v evropských právních předpisech. Evropská unie musí posílit práva pracujících a sociální práva ve prospěch všech občanů.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.