LEVICE: VÍCE PRÁV PRO ŽENY

Feministický rozměr by měl být nedílnou součástí každého politického rozhodování. Zasazujeme se o posílení práv žen a bojujeme proti genderovým nerovnostem ve všech oblastech života.

Přistoupení k Istanbulské úmluvě a zavedení opatření proti diskriminaci jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti a rovnosti žen. Rovněž podporujeme zavedení směrnice EU o rovném odměňování a zároveň prosazujeme transparentnost v odměňování a snižování mzdových rozdílů.

Každý jedinec by měl mít právo na sebeurčení a na sexuální a reprodukční zdraví bez jakékoli diskriminace. Evropská unie má povinnost zajistit, aby ženy měly rovné příležitosti, a aby byly chráněny před veškerým násilím a diskriminací.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.