LEVICE: VÍCE REGULACE AI

S automatizací a umělou inteligencí přicházejí nové výzvy i možnosti. Je zásadní, abychom se postarali o to, aby tento rozvoj nezanechal lidi za sebou. Proto se zasazujeme o efektivní regulaci, která zajistí, že automatizace a robotizace nepovedou k masové ztrátě pracovních míst či k narůstajícímu sociálnímu nerovnováze.

Naše priorita je zajistit, aby zisky z pokročilých technologií nebyly koncentrovány pouze v rukou korporací, ale aby sloužily prospěchu celé společnosti. Navrhujeme zdanění v oblasti robotizace a umělé inteligence, což nejenže pomůže financovat sociální programy, ale také regulovat tempo a rozsah automatizace ve prospěch lidí.

Evropa musí být připravena na budoucnost práce, která bude pod kontrolou člověka a zároveň využije potenciál technologického pokroku pro dobro všech.

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.