LEVICE: VÍCE ROZUMNÉ EKOLOGIE

Stojíme před ekologickou krizí, která si vyžaduje okamžitou a důraznou akci. Naše politika ekologické udržitelnosti se neobejde bez změn v hospodářství a spotřebitelských vzorcích.

Zavedeme agroekologickou politiku, která bude podporovat udržitelné zemědělství a zároveň zmírní dopady na životní prostředí. Navrhujeme také zákaz soukromých tryskáčů a vytvoření evropského financování pro dekarbonizaci veřejné dopravy.

Hlavní náklady spojené s ekologickou transformací ale nesmí nést běžní občané, ale především velké korporace a průmyslové podniky, které jsou hlavními producenty emisí. To je jediný rozumný přístup k ochraně klimatu!

Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024, zde je k dispozici ke stažení.