Levicový 1.máj a solidarita s ukrajinskými přáteli.

V Praze proběhlo shromáždění k Prvnímu máji „Za důstojnou práci a bydlení pro všechny! Solidarita nezná hranice!“

Jednalo se shromáždění spolupořádané několika subjekty, za Levici vystoupila členka CV Martina Veverková, dále například náš registrovaný sympatizant romský aktivista Jozef Miker a posledního zmíníme mluvčího SPaS Jana Kavana.

Na akci jsme podpořili také kampaň k prominutí dluhu Ukrajiny.