Matúš Bóna: S Jurečkou na věčné časy, od kolébky do hrobu?!

Pan ministr Marian Jurečka představil „novou strategii rodinné politiky“. Ta má zahrnovat „celý životní cyklus od narození do úmrtí“. Vzhledem k tomu, že máme aktuálně rok 2023 a plánovaný výhled této koncepce je ohraničen rokem 2030, jde o realistické zhodnocení efektivity a možností tuzemské sociální politiky.

Ale, abychom nekřivdili: koncepce například staví na objevném výchozím předpokladu, totiž, že „rodina by měla být základním stavebním prvkem společnosti“. No, kdo by to čekal? Bohužel už se  ale nedovídáme, jaké typy rodin má MPSV přesně na mysli a zda hodlá při svém záměru „ocenit vztahy a stabilitu rodin“ skutečně ke všem formám soužití (a výchovy dětí) přistupovat stejně.

Ministerský záměr si také klade smělé cíle – kupříkladu zvýšení porodnosti, k čemuž je stanoven i kvantifikovaný cílový ukazatel, konkrétně pro ženy: ideálně dvě děti na jednu ženu. Co dělat, když je to jednou v úředním befelu, vyhrňme si – tak rukávy v tomto případě asi ne.

Připusťme, že kromě nastíněných novátorských a jistě ušlechtilých myšlenek, občas z materiálu zavane i beznaděj a zoufalství – tak je tomu s přiznáním, že stát nezvládá a rezignuje na zajištění všeobecně dostupného předškolního vzdělávání a výchovy na odborné úrovni, pročež toto přenechává sousedské výpomoci a komerčním aktivitám. Rovněž údajná pomoc pečujícím cestou podpory částečných úvazků má hořkou příchuť s ohledem na fakt, že zajištění životních potřeb i z úvazků plnohodnotných je v našich podmínkách záležitostí mnohdy hodnou zkušeného finančního eskamotéra.

Ale dobré zprávy nakonec. Se strategií také souvisí zvýšení rodičovského příspěvku!

Už to skoro je doma.

Totiž – v příštích týdnech by o tom Marian Jurečka chtěl mluvit s koaličními partnery.