Mír je jedinou cestou vpřed!

Podporujeme stanovisko Strany evropské levice k situaci na Ukrajině.

Strana evropské levice (EL) vyjadřuje své vážné znepokojení eskalací vojenského napětí mezi USA a Ruskem v souvislosti se situací na Ukrajině. EL naprosto odmítá všechny hrozby vojenskou silou nebo agresí vůči suverénním státům, současně také ale vyjadřujeme své přesvědčení, že bezpodmínečná věrnost míru a odzbrojení je jedinou cestou k překonání mentality studené války.

Odsuzujeme vyslání španělských vojáků v rámci NATO do Bulharska, jsme přesvědčeni, že jednání je cestou k dosažení míru: země EU by neměly být nuceny k tomu, aby se podílely na eskalaci vojenské krize, a to ani dodávkami zbraní. Tento konflikt může být vyřešen jen dialogem, uvolňováním napětí a skutečným usilováním o mír.

EL požaduje okamžité ukončení závodů ve zbrojení, neschvaluje zvyšování vojenských výdajů a podporuje každou kulturní a občanskou spolupráci směřující k mírovým vztahům mezi obyvateli EU, Ukrajiny a Ruska. Jsme přesvědčeni, že EU musí zaujímat nezávislé geopolitické postoje, spolupracovat s Ruskem pro dosažení kolektivní bezpečnosti, odmítnout všechny pokusy vedoucí k nové studené válce a pokusit se prosadit jako diplomatický faktor pro obnovu humanitární, kulturní a hospodářské spolupráce.

25.01.2022