Občané proti těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu

V sobotu 13. 6. se uskutečnil „Protestní pochod za vodu pro lidi!“ proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti obcí Moravský Písek a Uherský Ostroh. Protestu se účastnilo několik tisíc občanů, kteří dlouhou dobu upozorňují na možnost ohrožení a kontaminace vodního zdroje. V minulosti vznikla petice občanů, kterou se zabýval Senát a shledal oprávněnými obavy petentů.

V blízkosti několika set metrů se totiž nachází pátý největší podzemní zdroj pitné vody v České republice. Vodou je zásobováno asi 140 000 obyvatel okresu Hodonín a části obcí Uherskohradišťska, Břeclavska a Kroměřížska.

Těžební společnost České štěrkopísky získala souhlasné stanovisko úřadů k vlivu těžby na životní prostředí – těžba prý vodu neohrozí. Stejně tak báňský úřad odmítl protesty proti svému rozhodnutí stanovit firmě dobývací prostor. Hodonínské Vodovody a kanalizace mají však jiný názor. Ředitel Pavel Koubek uvedl: „Všechny geologické posudky, expertizy a matematické modely, které jsme si zadali jako vlastník prameniště říkají: Netěžit. Je to zločin a nesmí to tak být!“

Od roku 1993 prameniště vydalo na 125 milionů kubíků vody. Pro představu se jedná o pět Brněnských přehrad. Levice stojí na straně protestujících a ochranu vody stejně jako ochranu životního prostředí považuje za povinnost. Pitná voda pro tisíce lidí je důležitější než zisk těžební společnosti!