Otevřený dopis pro běloruské velvyslanectví

Znepokojení a především pobouření v nás probouzejí zprávy o událostech v Bělorusku posledních dní. Hloupě a bezmocně se snaží tamní veřejná moc udržet události v zemi pod pokličkou oprýskanou jako štíty policejních jednotek. Nijak už neskryje, že vede válku (s ostrým střelivem a mrtvými) proti vlastním občanům. Pokus zachránit kašírovanou fasádu spořádaného státu, rodiny šťastných dětí jedné vlasti, rozvážně vedené jediným přísným, leč spravedlivým, moudrým otcem, po stejně groteskní jako nechutné frašce prezidentských tzv. voleb, končí krvavými křečemi systému, v němž feudální rysy stalinského byzantismu si podávají ruce s bezohledností kapitalistického predátorství.

Dozvídáme se o krutém zacházení a šikanování občanů, mezi nimi i osobně nám známých našich přátel z řad socialistických aktivistů, pouze z toho důvodu, že využívají svých základních občanských a politických práv. Občanky a občané Běloruska, kteří své životy a budoucnost rozhodli se vzít do vlastních rukou, mají náš respekt a podporu, i s tím, že jsme srozuměni s možností, že se tak nemusí dít pouze pokojnou cestou, protože v těchto chvílích čelí tito občanky a občané násilí ze strany veřejné moci ovládané nelegitimními držiteli (viz průběh volebního procesu od registrace kandidátů, volební kampaně až po hlasování a zjišťování výsledků v proběhlých prezidentských volbách).

Požadujeme od České republiky, aby jménem svým, i jako součást širšího společenství Evropské unie, činila a prosazovala kroky a opatření k bezprostřední ochraně ohrožených osob, jakož i ochraně a podpoře výkonu základních lidských, občanských a politických práv občanek a občanů Běloruska, jež jsou jim zjevně, v rozporu se základními principy a hodnotami uznávanými civilizovanými národy, hrubou silou upírána a explicitně porušována.

Současně dáváme najevo, že si nepřejeme, aby EU jako v případě Ukrajiny, připustila, či dokonce podporovala vměšování USA do řešení celého problému, protože by se tím vytvořil další geografický prostor pro konflikt světových mocností.

Obracíme se i na představitele a osoby ve službách běloruského státu, včetně pracovníků jeho zastupitelského úřadu v České republice. Jste vázáni loajalitou k občankám a občanům vaší země, nikoliv ke zřízení a klice, které toto slouží. Mějte na paměti, že volány k právní

odpovědnosti za činy tohoto režimu a této kliky překračující hranice lidskosti mohou být všechny osoby, bez ohledu na výsady a imunity, jež tyto činy byť jen trpěly či umožnily tichou službou v jejich mocenském aparátu. Konečný soud vynesou občanky a občané Běloruska, my jsme jim připraveni připomínat i v takovém okamžiku zásady lidskosti a shovívavosti, ale na vás je, aby důvody k takové shovívavosti ve vašich dnešních činech byly shledány.