Podpořili jsme Novou dohodu! Přidej se i ty!

Včera byla zveřejněna Nová dohoda – program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku.

Nová dohoda je výsledkem společného dialogu a více než rok trvajících diskuzí, které se odehrály v průběhu roku 2020 a do kterých se zapojilo přes sto účastníků a účastnic z řad odborné veřejnosti i občanských organizací – od ekologických organizací až po odbory – zabývajících se pestrou paletou témat.
Zastřešující platformu této iniciativě tvoří organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci a hlavní inspirací ze zahraničí pro Novou dohodu byly iniciativy Leap Manifesto z Kanady, Green New Deal z USA nebo Green New Deal for Europe od hnutí DiEM25.
Pozorně jsme sledovali průběh práce na Nové dohodě a její vznik podporujeme. Na svém druhém zasedání XVI. (I.) sjezdu v červnu 2020 jsme přijali usnesení, ve kterém vyjadřujeme podporu myšlenkám a opatřením, které Nová dohoda obsahuje: „Sjezd bere na vědomí Novou dohodu Platformy Re:set a vyjadřuje podporu myšlenkám a opatřením, které obsahuje.“
Ve svém volebním programu 2020 Levice uvádí: „Změna klimatu je největší výzvou naší doby – lidé už to ví, politici to stále přehlížejí. Prosazujeme proto rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, jejíž součástí bude podpora uhelných regionů, záruky pro lidi a vznik nových pracovních míst. Nikoho nenecháme na holičkách. Chceme energetiku založenou na obnovitelných zdrojích energie.“
A v tomto směru se Nová dohoda s naším programem velmi dobře doplňuje. Novou dohodu považujeme za správný krok k potřebným systémovým změnám, protože aktuální návrhy české vlády i Evropské unie na řešení sociálních, ekologických a ekonomických krizí považujeme za nedostatečné a poplatné lobbistickým skupinám reprezentující zájmy korporací a ignorující občany.

 Vyzýváme členy Levice a naše příznivce, aby se k výzvě přidali. To můžete udělat i individuálně. Formulář k podpisu a plné znění Nové dohody najdete zde: https://novadohoda.cz/