Podporujeme stanovisko ukrajinské politické strany Sociálnyj ruch ve věci pozastavení činnosti některých opozičních stran.

Strana Sociálnyj ruch (Соціальний рух) je nám blízká, jsme spolu s dalšími pěti stranami podepsáni pod prohlášením „Solidarita Levice s Ukrajinou“. Sociányj ruch stále může fungovat a toho stanovisko je pro nás hlasem solidarity.

„Rada národní obrany a bezpečnosti nedávno rozhodla o dočasném pozastavení činnosti řady ukrajinských politických stran. Seznam zahrnuje jak hlavní opoziční strany, tak i méně známé strany, které ve svém názvu používají slova „progresivní“, „levicové“ nebo „socialistické“. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj je obvinil ze „spojení s Ruskem“, aniž by svá tvrzení podložili řádnou právní argumentací.
Jasně si uvědomujeme, že přinejmenším někteří členové těchto stran, a zejména jejich vedení
– bagatelizovali nebezpečí ruských šovinistických ambicí a hraničili s ospravedlňováním agrese, pokud přímo nespolupracovali s Kremlem;
– přesměrovávala frustraci obyvatelstva způsobenou neoliberální politikou vlád do boje s karikaturním obrazem „Západu“, který ničí „slovanskou civilizaci“;
– šíří xenofobii, antisemitismus, homofobii a nenávist.
A tak i ti, kteří používají, ale ve skutečnosti se zmocňují levicové frazeologie, ve skutečnosti jen sloužili oligarchickému koncensu.
Nicméně případná spolupráce výše zmíněných organizací i jejich jednotlivých členů s ruskými imperialisty musí být vyšetřena a soudně posouzena. Konkrétní osoby zapojené do sabotáže lidového odporu musí nést za své činy individuální odpovědnost. Uvědomujeme si význam a symboliku demokratických svobod a domníváme se, že nevybíravé zákazy stran nemají v dnešním boji místo.
Již jsme viděli, jak se vláda snažila zneužít válečné situace k útoku na pracovní práva ukrajinských dělníků, nyní její kroky směřují k omezení politických a občanských svobod. To nemůžeme podporovat.
Navíc bychom rádi varovali před pokusy stigmatizovat levicová a obecně sociální hnutí absurdním spojováním progresivní agendy s Kremlem, který ve skutečnosti ztělesňuje vše, co je jí protikladné. Levicoví a odboroví aktivisté dnes bojují proti agresorovi jako příslušníci vojenských sil a územní obrany, jako dobrovolníci podílející se na zajišťování techniky, potravin a zdravotnického materiálu, evakuaci a ubytování uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, jako skupiny budující mezinárodní solidaritu a požadující odepsání zahraničního dluhu, zabavení majetku ruského státu a zastavení tolerance offshoringu.
Oceňujeme četná levicová hnutí po celém světě, která již vyjádřila svou podporu, uznala právo Ukrajiny na sebeobranu a nadále tlačí na své vlády, aby podnikly konkrétní kroky.
Lidé na Ukrajině, nikoliv kapitalisté, kteří je vždy využívali k vytěžování hodnot a jejich ukládání v zahraničí, dnes snášejí nesmírné útrapy a zaslouží si spravedlivější zítřek. Socialismus je nejlepší cestou, jak vnést do naší společnosti více spravedlnosti a sledovat společné cíle.
To je to, co my v hnutí Socialnyj Ruch, zastáváme!“

Originál příspěvku (v angličtině) naleznete pod odkazem: https://www.facebook.com/social.ruh/posts/333082032196479