Podporujeme Stávku za klima

Dne 24. září se uskuteční Stávka za klima – TEĎ NEBO NIKDY. V Levici podporujeme všechny aktivity upozorňující na potřebnost řešení klimatické krize a přicházíme s návrhy na její řešení. U příležitosti této události vydala Levice leták. Zde je ke stažení jeho tisková verze. Z letáku uvádíme následující podstatné body:

Hrát nefér hru nemá význam. Přepišme pravidla!

Šťastný život je život ve svobodě od strachu. Každý má právo zařídit si život podle svého. Pracovat, aby mu práce přinášela uspokojení i jistotu. Studovat i tvořit. Spolehnut se, že v nepříznivé situaci nebude odkázán na almužnu. Rozhodovat o sobě a účinně se podílet na rozhodování o své obci, kraji i zemi. Společně odstraníme privilegia, která bohaté menšině umožňují skrze strach, ať o živobytí, o střechu nad hlavou nebo třeba o osud dětí, ovládat většinu. Protože nikdo nemůže být svobodný, dokud nebudeme svobodní všichni.

Klima v našem programu:

70 % emisí skleníkových plynů má na svědomí stovka velkých korporací. Reforma musí dopadnout především na ně, nikoliv na domácnosti. Ke globálnímu oteplování přispívají nejvíce bohatí, tak ať také hradí náklady na boj proti němu.

Cílem strany Levice je velká transformace, která spolu s přestavbou ekonomiky na bezuhlíkovou zajistí také všem lidem důstojnou práci, skutečnou ochranu před chudobou, osobní svobodu a možnost politické participace.

Boj proti klimatické změně musí být spojen s bojem proti nerovnosti, jinak bude marný!

Prosazujeme:

Zákon k snižování emisí skleníkových plynů o nejméně 3-4 % ročně. Programy s tím související budou připravovány nezávislým orgánem, který bude po jejich schválení parlamentem dohlížet na jejich plnění.

Chceme v co nejkratší době utlumit těžbu a spalování uhlí v elektrárnách, nejpozději do roku 2030. Mezitím zvýšíme těžební poplatek a ihned zastavíme všechny subvence těžby a spalování fosilních paliv. Ukončíme náš vývoz energie z uhlí do ciziny, který je třetí nejvyšší v Evropě. Všem zaměstnancům, kteří přijdou o zaměstnání kvůli uzavírání uhelných
infrastruktur bude garantována nabídka jiné vhodné práce, prioritně v oblasti zelené transformace, tedy rekultivace krajiny a přechodu k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Upravíme spotřební daň z energií, paliv, pohonných hmot a plynu, aby víc platili ti, kteří nejvíc přispívají k emisím a z uhlíkové ekonomiky mají největší zisky. Běžným spotřebitelům je pak zapotřebí garantovat dostupnou cenu energií a služeb každodenní potřeby.

Veškeré emisní povolenky musí být draženy, nikoliv již přidělovány za zvýhodněné pevné ceny či zdarma. Musí být povinné pro všechny průmyslové znečišťovatele v ČR. Tím lze získat 33 miliard ročně.

Minimálně 10 miliard ročně chceme vynakládat na podporu přechodu chudších zemí k bezuhlíkové ekonomice.

Výnosy z aukcí povolenek, dividend ČEZu a poplatku 0,5 % z tepla, který chceme zavést pro výrobce tepla z fosilních paliv, chceme vkládat do nově vytvořeného Klimatického fondu. Z něj chceme financovat zateplování domů, výstavbu energeticky úsporné infrastruktury, podporu drobné výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Náklady
transformace nesmí nést nízkopříjmové domácnosti!

Budeme podporovat přísnější normy pro spalovací motory i přechod k hybridním motorům a elektromobilitě. Stát, kraje i obec musí jít při obnově vozového parku hromadné dopravy příkladem. Stát zajistí pokrytí území dobíjejícími stanicemi.

Chceme prosazovat rozšíření železniční sítě a výstavbu logistických center umožňujících přesun zboží z dálnic na koleje. Jsme proti rozšiřování a dalšímu stavění letišť, letecké palivo chceme zatížit spotřební daní. Ve městech budeme prosazovat výstavbu cyklostezek, omezení aut v centrech a hromadnou dopravu zdarma.

Pro omezení poptávky po dopravě chceme podporovat koncentraci nové zástavby namísto jejího rozlézání do krajiny v okolí měst (tzv. „sídelní kaše“). Za účelem omezení přepravy zboží i lidí budeme podporovat lokální ekonomické struktury a místní výrobce.

Budeme podporovat přizpůsobení dotací a zdanění výrobců potravin jejich ekologickým dopadům a uhlíkové stopě. která je vysoká zejména u masných a mléčných výrobků. Případné dopady do cen pro koncové spotřebitele, bude nutné kompenzovat přímo dotčeným spotřebitelským skupinám.

Zde je ke stažení tisková verze letáku .