Prázdninová mezinárodní jednání Levice

Levice využila prázdninové období k jednání se svými slovenskými a polskými Partnery.

První jednání proběhlo 28. července 2021v Bratislavě, kde se zástupci Levice sešli s nám blízkým slovenským hnutím Socialisti.sk. Za nás se setkání zúčastnila spolupředsedkyně Markéta Juřicová a člen Předsednictva Tomáš Ulrich a na druhé straně se účastnili předseda strany Artur Bekmatov a místopředseda Milan Benkovský.

Jak setkání hodnotíme? „Bylo to velmi příjemné a podnětné, vyměnili jsme si názory hlavně k politické situaci u nás a na Slovensku, o situacích v našich stranách a o volebních kampaních“, říká Markéta Juřicová.

Aj jak naši přátelé ze Slovenska? O tom se můžete přesvědčit zde.

Druhé jednání proběhlo 25. srpna na Těšínsku. Setkali jsme se s polskou parlamentní stranou Razem.

Levici zastupovali člen Předsednictva a předseda ZO Orlová Vladimír Farana, Milan Šeliga také z Orlové, Petr Rohel ze ZO Ostrava a za vedení strany se mimo Vladimíra Farany zúčastnil i Jiří Hudeček, předseda naší mezinárodní komise a člen ýkonného výboru Strany evropské levice. Polskou delegaci neformálně vedl poslanec  Maciej Konieczny dále se účastnili regionální činitelé z příhraniční oblasti a reprezentant mládežnické organizace Młodzi Razem.

Jednání bylo velmi srdečné, obě delegace se navzájem seznámily s aktuální politickou situací a svými mezinárodními aktivitami a dohodly se na pokračování spolupráce. Zástupci Razem nám přislíbili podpořit volební kampaň v Olomouckém kraji.

Hodnocení ze strany Razem najde zde.

Vždy nám záleželo na mezinárodní spolupráci, a i proto jsme členskou stranou Strany evropské levice a také jsme v kontaktu s ostatními nám blízkými stranami a hnutími.

Začátkem září se chystáme na Volksstimmefest 2021 do Vídně, kde se chceme sejít s dalšími našimi partnery.