Připomenutí Dne proti násilí na ženách

K příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách jsme spolu se členkami politického sekretariátu European Left položili květiny u pomníků dvou významných žen zavražděných z politických důvodů.

Naše první zastávka byla na Olšanských hřbitovech u pomníku Jožky Jabůrkové, levicové spisovatelky, novinářky a političky. Jožka Jabůrková byla jako členka KSČ politicky aktivní ve dvacátých a třicátých letech minulého století a kromě budování sociální infrastruktury pro ženy z dělnického prostředí se zaměřovala zejména na boj proti fašismu. V roce 1939 byla za svou politickou činnost uvězněna v koncentračním táboře Ravensbrück, kde byla v roce 1942 umučena.

Květiny jsme položili také k pomníku socialistické političky a feministky Milady Horákové. Milada Horáková se společně s Františkou Plamínkovou svou prací zasadila o zlepšení postavení žen ve společnosti a byla velmi aktivní v sociální oblasti. Za války byla jednou z ústředních postav antifašistického odbojového hnutí, za což (a za feministické aktivity) byla vězněna a mučena gestapem. Po válce Horáková opět působila v politice a z levicových pozic tvrdě kritizovala minulý režim. Byla popravena ve vykonstruovaném procesu v roce 1950.

Nezapomínejme na tyto a mnoho dalších žen v ČR i po celém světě, které položily život za spravedlivější svět a pojďme společně bojovat za to, aby ženy mohly působit v politice beze strachu.