Prosazujeme právo na umístění v jeslích a školkách

Institucionální péče o děti předškolního věku stále podle mnohých není součástí dále navazujícího školního vzdělávání. V současnosti se na tuto předškolní péči často nahlíží jako na „odlehčení“ pro rodiče a pečující osoby pro snazší cestu za kariérou.

Prosazujeme, aby byla možnost umístění dítěte v zařízení předškolního vzdělávání a výchovy, ne podle věku, ale podle specifických schopností a potřeb každého dítěte. Předškolní péče nesmí být pouze splněním nutné roční zákonné povinnosti, ale musíme u ní dbát na všechny zmíněné aspekty jednotlivce.
Zajištění plnohodnotného předškolního vzdělávání je především na jednotlivých obcích, ale je i povinností krajů a státu se podílet na bezodkladné organizační, materiální a finanční pomoci pro naplnění práva dítěte na předškolní vzdělávání.

V době, kdy se naše společnost potřebuje postarat o děti prchající z Ukrajiny, to platí dvojnásob. Uprchlická vlna z Ukrajiny není záležitost několika týdnů a v této souvislosti voláme po navýšení kapacit předškolního vzdělávání a všech navazujících úrovní pro současné potřeby dětí z Česka včetně všech ostatních, kteří prchají ze zemí zasažených válkou.