Sol Parti k výročí 100 let vytvoření turecké republiky

Napsal mi kdysi soudruh z Turecka

„Pokud jde o strany příliš s tebou nekomunikující, je to traumatický přístup turecké a kurdské levice od převratu 12. září 1980, který vynesl k moci pro-americkou fašistickou juntu. Neberte to prosím osobně.“

…a to jasně ilustruje problémy, kterým země s americkými základnami čelí. Připomeňme si to i v souvislosti s nedávnou bilaterální „obranou“ smlouvou, kterou Fialova vláda podepsala s USA (Levice proti tomu protestovala a odmítá to i nadále).

Neblahý vliv USA na tureckou politiku zmiňuje i prohlášení naší sesterské strany Sol Parti (Levicová strana, LEVICE) k výročí 100 let vytvoření turecké republiky (29.října 1923), které zde publikujeme (s doplněním dvou ilustrací a tímto úvodem).

Obr.1: „Tayyipe Erdoğane, zítra ti posíláme! Pelin Bektaş byla na TRT Live vysílání jménem SOL Parti: 1 hlas pro Kılıçdaroğlu 1 hlas pro stranu LEVICE (Sol Parti)“. Z předvolební doby, video (https://www.youtube.com/watch?v=zdEdygo4OXo)  je dostupné na youtube kanálu strany Sol Parti – Sol TV (https://www.youtube.com/@soltv3913). Původní zdroj: TRT1.

Obnova pro republiku,

REVOLUCE je jediným způsobem rekonstrukce

Slavíme 100. výročí založení republiky.

Anatolský lid v čele s Mustafou Kemalem založil republiku tím, že rozbil imperialistické jho a porazil jejího kolaboranta, zastaralý sultanát. Republikánská revoluce znamenala osvobození lidu a zřízení nové země z ruin, založené na nezávislosti a sekularismu.

Dnes pokračujeme v přijímání tohoto boje za osvobození a zřízení s myšlenkou znovuobnovení.

Republika byla transformována v islámský fašismus závislý na imperialismu

Republika však přes všechny své vyspělé kvality nebyla dělnickou republikou. Cesta kapitalismu shora vydláždila cestu nové závislosti na imperialismu. Nebylo možné zajistit, aby utlačované národy, zejména Kurdové, žily společně na základě demokratických práv, a nacionalistické vyloučení bylo zdrojem patové situace, která bude pokračovat dodnes. Skutečnost, že republika byla odtržena od svých progresivních kořenů a uvedena do procesu rozkladu, začala ve skutečnosti po druhé světové válce, kdy vstoupila do amerického systému.

Po roce 1945 vstoupilo Turecko do procesu rekolonizace v rámci ekonomických a vojenských bilaterálních dohod v závislosti na politice studené války USA. V souladu s touto závislostí se formovala turecká státní struktura v souladu s projektem „Green Belt“, který USA vytvořily proti expanzi socialismu. Celá státní struktura, od armády až po zpravodajské jednotky, získala fašistický charakter koloniálního typu, podporovaný vojenskými převraty a polovojenskými fašistickými strukturami. Na základě tohoto chápání byla za hlavní nebezpečí považována progresivní revoluční demokratická hnutí a jako státní politika podporována islamismus a fašistická hnutí.

AKP se dostala k moci jako projekt v souladu s plány USA pro Blízký východ. Republika se proměnila v islamistický fašistický režim odstraněním posledních progresivních drobků Republiky v ose BOP (Greater Middle East Project), což nakonec vedlo k tomu, že Istanbul byl označen za nové centrum chalífátu.

Spojme se pro Revoluční demokratickou republiku

Transformaci na dnešní islamistický režim lze vnímat jako výsledek amerických převratů provedených za účelem zničení revolucionářů, „kemalistických“ struktur státu a ideologických vzorců jeho stran integrovaných s rostoucí vlnou reakcionářství v rámci tohoto imperialismu – závislá objednávka.

V tuto chvíli se republika před 100 lety proměnila v nový režim sultanátu a chalífátu pod reakčním režimem jednoho muže pod americkým jhem.

Nyní je obnovení jedinou cestou pro Republiku a REVOLUCE je jediným způsobem obnovení. Proto to, co naše země potřebuje, nelze považovat za pouhé odstranění tohoto režimu jednoho muže vlády AKP a návrat zpět. Potřebujeme skutečně demokratickou, sekulární a rovnocennou revoluční transformaci zbavením se všech ideologicko-politických, antidemokratických utlačovacích zařízení a imperialistického jha státu, které poskytují základ pro přechod k takovému islamistickému fašistickému režimu.

Založíme revoluční demokratickou republiku, která stojí za nezávislostí, bratrstvím/sesterstvím, svobodou, sekularismem a rovností!

Revoluční demokratická republika bude nezávislou republikou, která zpřetrhá veškeré vazby na americký imperialismus a NATO.

Revoluční demokratická republika bude sekulární republikou, která rozpustí organizace sekt a komunit uvnitř státu.

Revoluční demokratická republika zničila tento prohnilý sultanát založený na režimu jednoho muže; Bude to demokratická republika, kde lidé budou mít slovo, autoritu a rozhodnutí.

Revoluční demokratická republika bude republikou pracujících, která zpochybní nadvládu vykořisťovatelských tříd, kapitálu a šéfů.

Revoluční demokratická republika bude republikou koexistence, kde budou zaručena demokratická práva Kurdů a všech utlačovaných národů.

Revoluční demokratická republika bude sociální republikou, kde mladí lidé neumírají na kolejích KYK a kde dělníci, rolníci a důchodci mohou žít lidsky.

Revoluční demokratická republika bude republikou v míru s přírodou, kde bylo ukončeno ekologické ničení a drancování.

Takovou revoluční transformaci dosáhneme spojením, organizováním a ochranou našich vlastních práv a budoucnosti jako všech dělníků, dělníků, mládeže, žen a všech utlačovaných národů.

Progresivní zisky Turecka před 100 lety a nahromadění tradic revolučního boje budou i nadále naším nejdůležitějším zdrojem síly v tomto boji.

Obr. 2: „Lidé z Tokatu bok po boku za přírodu, za právo na život. Lidé z vesnice Tokat Gunçalı jsou sjednoceni proti těžbě prováděné s toxickými chemikáliemi, které se smísí s naší půdou a pitnou vodou. Neprodávejte naši půdu imperialistickým společnostem! #solvar #SadeceSOLYapar #iyibayramlar“ Jedna z mnoha kampaní Sol Parti podporující odpor zdola proti drancování přírody a vykořisťování pracujících, zdroj: facebook Sol Parti.

Připravil: Tomáš Starý