Solidarita s polskými ženami

LEGÁLNÍ INTERRUPCE BEZ KOMPROMISŮ – UŽ BRZY I V POLSKU?

V Polském Sejmu se v těchto dnech projednává návrh strany Razem a polských feministických iniciativ na legalizaci interrupcí v Polsku.

Ke zpřísnění legislativy, která vedla k téměř úplnému zákazu interrupcí v Polsku, došlo v lednu 2021. Od té doby již minimálně dvě ženy zemřely, protože jim byla odepřena lékařská pomoc. Situace je ještě vážnější v kontextu války na Ukrajině, kdy do země přicházejí uprchlice, které prožily sexuální násilí, a není jim umožněno podstoupit interrupci.

A co předkládaný návrh obsahuje?

  • Možnost interrupce v rámci veřejného zdravotního systému do 12. týdne těhotenství bez udání důvodu ze strany pacientky
  • Možnost interrupce v rámci veřejného zdravotního systému po 12. týdnu těhotenství z důvodu vývojové vady plodu, nebo pokud je těhotenství důsledkem trestného činu
  • Jasné lhůty pro poskytnutí zdravotních služeb spojených s interrupcí a sankce za zneužití výhrady svědomí pro neposkytnutí péče
  • Povinnost zdravotnických zařízení zajistit náhradu, pokud lékař péči neposkytne kvůli výhradě svědomí
  • Dekriminalizace interrupcí – upuštění od stíhání zdravotníků, kteří zákrok provedli za současné proti-interrupční legislativy
  • Specializované testy na vývojové vady plodu v rámci screeningu v prvním trimestru pro všechny těhotné

Držíme palce našim přátelům, aby se jim podařilo změnu zákona prosadit, a doufáme, že všechny ženy v Polsku budou mít brzy přístup ke standardní zdravotní péči, jako je tomu v České republice i ostatních zemích Evropy.