Strana Levice prosazuje levicová řešení a levicové hodnoty

Neobvykle brzké oznámení termínu podzimních parlamentních voleb prezidentem republiky spustilo volební kampaň a urychlilo procesy politického handrkování politických stran při plánování předvolebních oficiálních i neoficiálních politických bloků, aby se optimalizovalo zajištění ne společenských, ale skupinových zájmů politických aktérů. Do předvolebního kvasu vstoupil i Ústavní soud se svým plánem využít po třech letech návrh skupiny senátorů a přepsat stávající volební systém. Aktivovala se i média, která se mnohdy nespokojují se svou původní společenskou úlohou objektivně informovat své čtenáře – občany – voliče o společenské situaci, ale jejichž aktivističtí redaktoři se snaží společenskou situaci přímo otevřeně či skrytě formovat.

Za této situace se před rokem nově zformovaná strana Levice s překvapením z médií občas dozvídá, na čem se prý podílí a co někde s někým vyjednává. Rádi bychom touto cestou dali najevo své skutečné představy a plány a možná i vyvedli z omylu ty, kdo si myslí, že je dáno, co je někde psáno.

Předně chceme uvést, že patříme k těm, které dlouhodobě trápí oslabování parlamentní levice, kam počítáme jak ČSSD, tak KSČM. Nemyslíme si, že jejich setrvalý pokles preferencí je dán čistě jen selháváním jednotlivců, ale systémovým nezajištěním souladu hájení společenských zájmů, zájmů politických stran a individuálních zájmů členů těchto stran. Ti voliči, jejichž zájmy mají být levicovými silami především hájeny, přestávají věřit, že tomu tak skutečně je a od těchto stran se odvracejí.

Strana Levice mluví za ty, kdo jsou přesvědčeni, že levice musí v e společnosti současně prosazovat levicová řešení a zároveň levicové hodnoty. A právě tady vidíme u stávajících parlamentních levicových stran dlouhodobé selhání. Jedna druhé oprávněně vytýká nedostatky v podpoře potřebných řešení či hodnot, ale není schopna sama u sebe ono oprávněně kritizované odstranit. Antikomunistická ostrakizace jedné a naopak deklarace sebe sama za hegemona levice (což je prakticky totéž) nepřináší žádoucí pokrok ani v levicových řešeních, ani v šíření levicových hodnot.

Místo aby řešily své vnitřní systémové problémy, rozhodly se obě parlamentní levicové strany ČSSD a KSČM po posledních parlamentních volbách podpořit populistické hnutí ANO průmyslového miliardáře Andreje Babiše, které úspěšně politicky vegetuje od jednoho týdenního průzkumu veřejného mínění ke druhému. Tato pro lidi práce nesrozumitelná politika se nezbytně projevila dalším politickým úpadkem obou levicových subjektů. Námitku krátkodobé přijatelnosti takového řešení pro sociální potřeby velké části společnosti je možné přijmout, ale dlouhodobé důsledky této podpory se ani jedné z levicových stran nedařilo eliminovat.

Proto se před rokem sjezd Levice, který spojil část radikálně levicových sil, rozhodl pro další politický postup, nesvazující nás ani s jednou ze dvou parlamentních levicových stran, pokud neprovedou důslednou vnitřní analýzu svého dlouhodobého selhávání. Současně potvrdil, že je pro nás důležité jak hledání jasného levicového řešení, překonávajícího omezení současného kapitalistického uspořádání, tak jednoznačná podpora všech levicových hodnot, jejichž nerespektování bylo výraznou slabinou režimu před listopadem 1989.

V průběhu roku 2020 se pak z levicových sil vedle Levice zformovala ještě dvě další politická uskupení – Budoucnost a Idealisté. Společně jsme se dohodli ustavit diskusní platformu Trialog s přáním „spíše stmelovat než tříštit levicové politické síly“. Do tohoto procesu šla strana Levice s počátečním předpokladem, že „společně sdílíme odhodlání hledat cestu k hájení zájmů lidí práce bez těch politických sil, které v tom v minulosti selhaly nebo které to ani nezamýšlely“.

Průběh roku 2020 a zejména účast v krajských a senátních volbách však prakticky ukázal, že jednotlivé složky Trialogu nemají identické představy o svém budoucím politickém působení, přestože se na řadě politických řešení i na hodnotách shodujeme. Tato názorová různost nám nebrání ve spolupráci, dokonce ji my v Levici chápeme jako velmi prospěšnou, ale s přibývajícím časem vnímáme stále silněji projekt Trialogu více jako společensko-kulturní než jako politický.

O dalším politickém postupu strany Levice nyní jednají výroční schůze základních organizací a vedou se horizontální diskuse v odborných komisích. Konečné stanovisko bude formulovat dubnový sjezd Levice.