TZ: Svobodu pro Cana Atalaye, poslance Turecké dělnické strany (TIP) za Hatay!

Právník a aktivista Can Atalay byl odsouzen k 18 letům vězení v rámci „žaloby na protesty Gezi“ a ve vězení je od dubna 2022. Atalay, který byl zvolen poslancem za Hatay ve volbách v roce 2023 jako kandidát TIP, je držen ve vězení protiústavně, přestože byl zvolen a obdržel poslanecký mandát.

Podle článku 83 Ústavy Turecké republiky; „Poslanec, který se před volbami nebo po nich dopustil trestného činu, nemůže být zatčen, vyslýchán, zadržen nebo souzen bez rozhodnutí parlamentu.“ Existuje řada soudních rozhodnutí a téměř třicet let ustálené judikatury týkající se povahy legislativní imunity poslanců a zadržení osoby zvolené za poslance hlasy lidu.

Jak každý se smyslem pro spravedlnost a obeznámený s charakterem Erdoğanova despotického režimu ví, „žaloba na protesty Gezi“ je pokusem nezákonně potrestat protesty Gezi, které začaly v květnu 2013 a rychle se rozšířily po celém Turecku, a pomstít se lidem, kteří se nepodřídili nespravedlnosti despotického režimu.

Tato žaloba, poznamenaná nepodloženými obviněními a soudními procedurami, které odporují právním zásadám, odhaluje aroganci a krutost Erdoğanova režimu, který nedokáže přijmout, že protesty v parku Gezi byly organickou a oprávněnou reakcí lidu. Jak nepodložené důvody případu, tak zadržení Atalaye, které je v rozporu s ústavou, jsou známkou toho, že Turecko se den za dnem vzdaluje identitě právního státu. Jako Dělnická strana Turecka (TIP) odmítáme nezákonný soudní proces a zadržení našeho soudruha Cana Atalaye. Nevzdáváme svůj boj v ulicích, v soudních síních a v parlamentu, aby náš soudruh mohl znovu získat svobodu a reflektovat vůli lidu provincie Hatay v parlamentu.

Tvář v tváři bezpráví, které ignoruje vůli lidu Hatay, požadujeme okamžité propuštění našeho poslance Hatay Can Atalay z vězení a respektování zákona a vůle lidu!

Can Atalay do parlamentu!