Usnesení Celostátního výboru Levice k obranné smlouvě s USA

Strana Levice odmítá tzv. obranou smlouvu s USA. Považujeme její přijetí za pokračování celkově špatné politiky této vlády. Zdůvodňovat ji probíhajícím válkou na Ukrajině je naprosto falešné, protože jejím přijetím se situace na Ukrajině nemění.

Smlouvu považujeme za nepřijatelnou zejména proto, že bezpečnost České republiky se jejím přijetím nijak nezvyšuje, ale snižuje.

Domníváme se, že zahraniční a bezpečnostní politika České republiky by neměla být vázána na spolupráci s jedním státem. Navíc jsou Spojené státy americké spoluzodpovědné za porušování mezinárodního práva, včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Tím, že Česká republika nemá ve smlouvě možnost odmítnout vybavení, které by považovala za porušení jejích bezpečnostních zájmů, zbavuje se části své suverenity. Totéž platí o hrozbě, že na naše území budou zavlečeny osoby, které zde budou proti své vůli nebo zde budou dokonce mučeny. Tyto příklady známe z Polska nebo Egypta.

Dosud existující povinnost spolupodepsat rozkaz o přesunu vojenských jednotek podle smlouvy NATO SOFA rovněž s touto smlouvou přestává pro ozbrojené síly USA platit.

Strana Levice podporuje mezinárodní uspořádání, které dodržuje mezinárodní právo a podporuje deeskalaci. Chceme podporovat politiku odzbrojování, včetně likvidace a zákazu jaderných zbraní.