V Praze proběhl II. sjezd Levice

V sobotu 22.4.2023 se konal II. sjezd strany Levice. A co všechno jsme na něm řešili?

Zhodnotili jsme fungování od posledního sjezdu, zabývali jsme se možnostmi zapojení ve volbách do Evropského parlamentu 2024, schválili jsme změny stanov a také uspořádání programové konference v letošním roce.

Zvolili jsme nový Celostátní výbor, který na svém prvním zasedání ze svých řad zvolil nové Předsednictvo CV ve složení: Vladimír Farana, Vojtěch Juřica, Markéta Juřicová, Vítek Prokop a Jakub Višňák.

Heslo našeho sjezdu bylo „Společně a solidárně“. A abychom posilovali spolupráci nalevo pozvali jsme na náš sjezd zástupce všech českých levicových stran. Nakonec dorazili dva – Jiří Dientsbier z ČSSD a Jaroslav Růžička z KSČM. Strana Zelených a hnutí Budoucnost tentokrát nedorazili, ale rádi je potkáme u dalších společných příležitostí.

Tímto přejeme novému CV a PCV mnoho sil v politické práci. Děkujeme všem delegátům a všem, kteří se organizačně podíleli na našem sjezdu!