Všichni jsme si rovni, ale na Hradě jsou si rovnější.

Prezident Miloš Zeman udělil milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi, který byl odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře.
Milostí byl prominut nepodmíněný trest odnětí svobody, peněžitý trest a dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního zástupce organizačních složek státu a jiných právnických osob s majetkovou účastí státu.
Omilostněný Miloš Balák je podřízeným prezidentova kancléře Vratislava Mynáře a milostí bylo dokonáno ukázkové selhání prezidenta republiky v udělování milostí svým blízkým.
Toto jednání považujeme za jeden z vrcholů mafiánské uzurpace správy veřejných věcí.