Za důstojné pracovní podmínky na České poště!

Česká pošta už delší dobu prokazatelně nepatří k nejlepším zaměstnavatelům. Ať už se jedná o nízké mzdy, nesmyslné limity, nebo nejaktuálnější téma – porušování bezpečnosti práce.

Tento týden probíhala stávka, do které se údajně zapojilo devět tisíc zaměstnanců, kteří se rozhodli zpomalit práci striktním dodržováním předpisů. A když musí být dodržování předpisů bráno jako prostředek ke stávce, je asi opravdu něco špatně.

Jsme s těmi, kteří hájí právo na bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, jsme na straně těch, kdo musí čelit nátlaku, lžím a manipulaci.

Naše podpora ovšem dneškem nekončí, důstojné podmínky pro zaměstnance a spolurozhodování zaměstnanců prosazujeme také v našem dlouhodobém programu.

Přepišme pravidla!