Záznamy projevů Jana Májíčka, Markéty Juřicové, Tomáše Ulricha a Vítka Prokopa a Jiřího Hudečka ze II. sjezdu Levice

Jan Májíček

Markéta Juřicová

Tomáš Ulrich

Vítek Prokop

Jiří Hudeček