Teď nebo nikdy: Protest za svobodu Juliana Assange

Přijďte na demonstraci za propuštění zakladatele WikiLeaks Juliana Assange!

Julian Assange byl zatčen v roce 2019 za úniky tajných informací na server WikiLeaks a obviněn ze špionáže. Od té doby je vězněn v Londýně a hrozí mu vydání do USA, kde mu hrozí doživotní trest.

Assangeovi a jeho spolupracovníkům ve WikiLeaks se podařilo odhalit a zveřejnit řadu důležitých dokumentů, které prokázaly válečné zločiny USA v Jemenu a Iráku, korupční skandály politiků po celém světě nebo neoprávněné držení nevinných lidí ve věznici v Guantánamu.

20. a 21. února Assange čeká odvolací soud, kde padne konečné rozhodnutí o jeho vydání do USA.

Na oba tyto dny v 17:00 svoláváme demonstrace v Praze na Staroměstském náměstí. Za Levici promluví spolupředsedkyně Markéta Juřicová a místopředseda Vítek Prokop. Přijďte také a bojujte s námi za spravedlnost pro Juliana Assange a za svobodu slova!

[EN]
Come to the demonstration for the release of WikiLeaks founder Julian Assange!

Julian Assange was arrested in 2019 for leaking classified information to WikiLeaks and charged with espionage. Since then, he has been imprisoned in London and faces extradition to the US, where he faces a life sentence.

Assange and his collaborators at WikiLeaks succeeded in uncovering and publishing a number of important documents that proved US war crimes in Yemen and Iraq, corruption scandals of politicians around the world, or the unauthorized detention of innocent people in Guantánamo prison.

On February 20 and 21, Assange is awaiting an appeals court, where the final decision on his extradition to the US will be made.

On both of these days at 5:00 p.m., we are calling demonstrations in Prague on the Old Town Square (Staroměstské náměstí). Co-chair Markéta Juřicová and vice-chair Vítek Prokop will speak for Levice („The Left“, part of European Left). Come too and fight with us for justice for Julian Assange and freedom of speech!“