Bezkovidová strategie | PRACOVNÍ NÁVRH

LEVICE odmítá politické hrátky kolem ukončení stavu nouze. Jde o nezodpovědné hazardování s lidskými životy. Selhává zde vláda i opozice.

LEVICE prohlašuje, že vláda nese odpovědnost za

 • nepřijetí protikovidové strategie na záchranu lidských životů,
 • upřednostnění záchrany ekonomiky a zisků nad lidskými životy,
 • neřešení situace lidí, kteří přišli o příjem v důsledku protiepidemických opatření,
 • zneužití obětavosti pracovníků ve zdravotnictví, kteří jsou vystavování neřešitelným situacím,
 • růst ekonomických nákladů za opakované přiškrcování a rozvolňování opožděně přijímaných opatření,
 • pomalý systém očkování občanů a
 • oprávněnou nespokojenost občanů z dlouhodobého neřešení situace.

LEVICE je zklamána jednáním politiků Poslanecké sněmovny, jež vedlo k

 • ohrožení platnosti části nastavených opatření,
 • vystavení nižších článků veřejné správy situaci, na kterou nejsou připraveny a
 • neschopnosti dosáhnout shody na jednotné protikovidové strategii.

LEVICE prosazuje bezkovidovou strategii s lockdownem a proočkováním obyvatel, která zajistí úplné vymýcení viru z populace. Jedině tato strategie umožní návrat k normálu. Proto požadujeme:

 • uzavření všech podniků a služeb, které nejsou nezbytné pro fungování společnosti,
 • zastavení exekucí a plateb hypoték,
 • zvýšení nemocenské na 100% mzdy,
 • zavedení jednorázového základního příjmu pro všechny po dobu trvání lockdownu a zavedení výplaty minimální důstojné mzdy všem, kteří nebudou moci pracovat i po rozvolnění opatření
 • zamrazení plateb za fixní náklady malým a středním podnikům
 • vytvoření solidárního fondu, který by financoval náklady na lockdown a budoucí obnovu. Fond bude naplněn zvláštním zdaněním nadnárodních firem, bank a jedinců s majetkem nad 1 mld Kč

LEVICE požaduje urychlené očkování obyvatel. K tomu je nutné

 • vypracovat postupy očkování podle rizikovosti věku, zdravotního stavu a profese,
 • zajistit dostatečné kapacity očkovacích center a plynulou distribuci vakcín,
 • v EU prosazovat zajištění dostatečné výroby vakcín bez ohledu na vlastnická práva,
 • v EU prosazovat urychlení schvalovacích postupů pro všechny typy vakcín bez ohledu na jejich původ při zachování garance zdravotní bezpečnosti
 • prověřit kapacity výroby vakcín u nás a nabídnout je pro výrobu v rámci EU.

LEVICE vyzývá hejtmany, poslance, politické strany, aby po opětovném vyhlášení nouzového stavu vytvořili tlak na vládu a prosazovali přijetí společné bezkovidové strategie.

LEVICE prosí všechny občany, aby překonali roztrpčenost a hněv nad naprostou neschopností politické reprezentace zvládnout pandemii a v zájmu zvýšení šancí na minimalizaci počtu zbytečných úmrtí a na dohledný návrat k normálnímu životu, přispěli k překonání této těžké situace vzájemným respektem a dodržováním základních protiepidemických opatření.

LEVICE důsledně vystupuje proti záchraně zisků na úkor zdraví a životů lidí.