Aktuality

13. 05. 2024

LEVICE: VÍCE PRÁV PRO ŽENY

Feministický rozměr by měl být nedílnou součástí každého politického rozhodování. Zasazujeme se o posílení práv žen a bojujeme proti genderovým nerovnostem ve všech oblastech života. Přistoupení k Istanbulské úmluvě a zavedení opatření proti diskriminaci jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti a rovnosti žen. Rovněž podporujeme zavedení směrnice EU o rovném odměňování a zároveň prosazujeme transparentnost v […]

12. 05. 2024

LEVICE: VÍCE DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Jeden ze základních pilířů důstojného života je bezpochyby dostupné bydlení. Každý by měl mít právo na střechu nad hlavou bez ohledu na své sociální nebo ekonomické postavení. Boj za dostupné bydlení zahrnuje nejen zajištění finanční dostupnosti, ale také zajištění kvality a stability bydlení. Proto navrhujeme radikální změny v evropských právních předpisech, které zakotví právo na […]

12. 05. 2024

LEVICE: VÍCE REGULACE AI

S automatizací a umělou inteligencí přicházejí nové výzvy i možnosti. Je zásadní, abychom se postarali o to, aby tento rozvoj nezanechal lidi za sebou. Proto se zasazujeme o efektivní regulaci, která zajistí, že automatizace a robotizace nepovedou k masové ztrátě pracovních míst či k narůstajícímu sociálnímu nerovnováze. Naše priorita je zajistit, aby zisky z pokročilých […]

7. 05. 2024

PROKOP HAPALA: TECHNOLOGICKÝ POKROK, AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE A UMĚLÁ INTELIGENCE VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI

V nadcházejících evropských volbách se Strana Levice zaměřuje na témata sociálních dopadů umělé inteligence a technologického pokroku. Ve svém článku se Prokop Hapala, kandidát Levice pro volby do EP 2024 a vědec, věnuje otázkám spojeným s technologickým rozvojem, jak může sloužit společnosti a zabránit rozšiřování sociálních a ekonomických nerovností. Prokop Hapala argumentuje pro strategickou kontrolu […]

5. 05. 2024

VYŠLY LEVICOVINY K EUROVOLBÁM

Přinášíme vám nejnovější vydání Levicovin. Jde o speciál pro volby do Evropského parlamentu, které nás čekají 7. a 8. června 2024. Úvodní slovo: Předseda mediální komise Vítek Prokop a kandidát Levice č. 3 se zamýšlí nad tím, že Levice jde do eurovoleb s odhodláním reprezentovat skutečnou levici, odmítnout moc nejbohatších v Evropské unii, hájit mír, […]

4. 05. 2024

TOMÁŠ STARÝ: ROZHOVOR S MARISOU, SOUDRUŽKOU ŽIJÍCÍ V USA

Přinášíme rozhovor s Marisou, sympatizantkou Levice ze Spojených států amerických. Můžete se seznámit s názory naší zahraniční sympatizantky na řadu těchto naléhavých sociálních témat a politických otázek, které jsou důležité jak v USA, tak globálně. Rozhovor pro vás připravil Tomáš Starý z Mediální komise. Jak vnímáš americký systém komerčního zdravotnictví? Jako někdo s chronickou nemocí […]

20. 04. 2024

SEZNAM KANDIDÁTŮ STRANY LEVICE PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Představujeme finální seznam kandidátů strany Levice pro nadcházející volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Tento seznam, schválený a podaný na Ministerstvo vnitra ČR, obsahuje jména všech našich stranických i nestranických kandidátů. V nadcházejících dnech budeme na tomto webu i na našich sociálních sítích postupně představovat jednotlivé kandidáty prostřednictvím jejich medailonků. Tyto medailonky vám nabídnou […]

5. 04. 2024

BOJ PROTI VYKOŘISŤOVÁNÍ CIZINCŮ V ČR: ROZHOVOR S YAROSLAVEM CHEPOU Z INICIATIVY CIZINEC NENÍ OTROK (CNO)

Rozhovor vedl Tomáš Starý z mediální komise strany Levice. 1. Vaše iniciativa Cizinec není otrok (CNO) se zabývá podporou práv pracujících ze zahraničí, kteří jsou v České republice často dlouhodobě zneužíváni řadou nepoctivců. Žijí v těžko snesitelných podmínkách a nedostává se jim dostatečné podpory ani státu, ani veřejnosti. Je to tak? Můžete nám říct něco […]

21. 03. 2024

Tisková konference Levice: Pojďme pohřbít neoliberalismus! U nás i v Evropě

Proč Evropa potřebuje levici? Naše snaha sjednotit českou levici do eurovoleb bohužel nevyšla, ale to nás neodradilo! V tváří v tvář stoupajícím životním nákladům, klesající reálné mzdě, válce a aroganci moci je potřeba, aby v naší politice zazněl naplno hlas pracujících. Proto do toho jdeme. Sledujte ve středu 27. 3. živý přenos z naší tiskové […]

24. 02. 2024

Vyšlo nové číslo Levicovin

Přinášíme vám nejnovější vydání Levicovin 1/24, občasníku strany Levice, který je určen všem příznivcům levicových myšlenek a hledajícím inspiraci v současném politickém dění. Úvodní slovo: Na úvod se dočtete o výzvách a příležitostech, které stojí před Levicí i levicí v aktuálním politickém klimatu. Předseda mediální komise informuje ozměně stranické barvy a o volebním roce 2024 […]

25. 01. 2024

Jak slaví Levice 4. výročí? Bojem za sociální spravedlnost

Dnes tomu budou 4 roky od spojení iniciativy Skutečná levice (SkLev) a Strany demokratického socialismu (SDS). Ve straně Levice se spojil aktivismus se zkušenostmi, moderní a revoluční ideály se zavedenou stranou. Vznikla nová forma spojující boj za progresivní reformy stávajícího systému s radikálním přesahem. Náš hlavní cíl je emancipace pracujících a podpora jejich sociálních bojů, […]

11. 01. 2024

Audience zástupců Strany evropské levice u papeže Františka

Dne 10. ledna 2024 se konala audience u papeže Františka v aule Pavla VI s představiteli dialogové platformy DIALOP, která usiluje o dialog mezi marxisty a křesťany. Hlavním hostem této významné události byl Walter Baier, předseda Strany evropské levice (SEL). Papež František zdůraznil důležitost etické politiky: „Politika, která skutečně slouží lidstvu, si nesmí nechat diktovat […]

Od našich členů

22. 06. 2024 | Vítek Prokop

Levice mezi rakví a Araratem

21. 06. 2024 | Ivana Batthyány

Romové a politika

2. 04. 2024 | Ivana Batthyány

Ivana Batthyány: Radikalizace Romů v Česku

Přečíst další komentáře