Autor: admin

26. 05. 2024

LEVICE PROTI MÍTINKU POPULISTICKÉ KRAJNÍ PRAVICE

Dne 23.5 proběhl na Václavském náměstí mítink populistické krajní pravice, kde se sešlo necelých 300 příznivců Tomia Okamury. Po odehrání koncertu skupiny Ortel se ale pomalu rozcházeli. Nemohli jsme si nepovšimnout anarchistů, kteří se rozhodli házet vajíčka přímo do pódia, když hovořil Jaroslav Foldyna, který se nechal slyšet na sociálních sítích, že chce sebrat práva […]

26. 05. 2024

MARKÉTA JUŘICOVÁ VE VOLEBNÍM POLITICKÉM SPEKTRU SPECIÁL

Co budeme prosazovat v Evropském parlamentu? Jak zajistíme dostupné bydlení pro všechny? A co si myslíme o zahraniční politice? To vám prozradí spolupředsedkyně Levice a dvojka kandidátky do Evropského parlamentu Markéta Juřicová! Záznam z vysílání najdeTe na webu ČT zde: Představení našich kandidátů najdete zde: PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY Celý europrogram Levice najdete zde: PROGRAM PRO VOLBY DO […]

19. 05. 2024

LEVICE: VÍCE DEMOKRATICKÁ EU

Evropská unie nutně potřebuje demokratickou reformu, která posílí úlohu občanů a jejich zástupců. Přímo volený Evropský parlament by měl mít klíčové pravomoci ve formulaci politiky EU a v kontrole nad jejími institucemi. To zahrnuje nejen volbu Evropské komise, ale také schvalování rozpočtu EU a dohled nad činností Evropské centrální banky. V Bruselu budeme podporovat jen […]

19. 05. 2024

LEVICE: VÍCE ROZUMNÉ EKOLOGIE

Stojíme před ekologickou krizí, která si vyžaduje okamžitou a důraznou akci. Naše politika ekologické udržitelnosti se neobejde bez změn v hospodářství a spotřebitelských vzorcích. Zavedeme agroekologickou politiku, která bude podporovat udržitelné zemědělství a zároveň zmírní dopady na životní prostředí. Navrhujeme také zákaz soukromých tryskáčů a vytvoření evropského financování pro dekarbonizaci veřejné dopravy. Hlavní náklady spojené […]

19. 05. 2024

LEVICE: VÍCE PRÁV PRO PRACUJÍCÍ

Bezpečné a férové pracovní prostředí by mělo být základem každé společnosti. Chceme zajistit, aby každý zaměstnanec měl právo na důstojnou práci, férové mzdy a ochranu proti diskriminaci a vykořisťování. Zasazujeme se o evropský nepodmíněný základní příjem (NZP) ve spojení s konceptem nepodmíněných základních služeb, což zahrnuje i zdravotní péči, pečovatelské služby, čistou vodu, energie, dostupné […]

13. 05. 2024

ROZHOVOR ČESKÉHO ROZHLASU S JANEM MÁJÍČKEM, LÍDREM KANDIDÁTKY STRANY LEVICE

Český rozhlas přináší rozhovory s lídry všech stran a uskupení, které kandidují v červnových volbách do Evropského parlamentu. Na otázky moderátora odpovídá Jan Májíček, lídr kandidátky strany Levice. Pane Májíčku, můžete, pokud možno heslovitě, předestřít tři vaše priority, s nimiž jdete do evropských voleb?Mezi priority strany Levice patří určitě boj za sociální spravedlnost v Evropě, […]

13. 05. 2024

PŘEDVOLEBNÍ DEBATY STRANY LEVICE

Nabízíme přehled předvolebních debat a vystoupení kandidátů Levice a našich hostů. Záznam z debaty spustíte kliknutím na název debaty. 30. 3. 2024 Kam kráčíš, Evropo? První online debata s našimi kandidáty. Kam podle nich směřuje Evropská unie? Co je potřeba nutně změnit a jak to udělat? Odpovědi na tyto a další otázky hledali volební lídr […]

13. 05. 2024

LEVICE: VÍCE PRÁV PRO ŽENY

Feministický rozměr by měl být nedílnou součástí každého politického rozhodování. Zasazujeme se o posílení práv žen a bojujeme proti genderovým nerovnostem ve všech oblastech života. Přistoupení k Istanbulské úmluvě a zavedení opatření proti diskriminaci jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti a rovnosti žen. Rovněž podporujeme zavedení směrnice EU o rovném odměňování a zároveň prosazujeme transparentnost v […]

12. 05. 2024

LEVICE: VÍCE DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

Jeden ze základních pilířů důstojného života je bezpochyby dostupné bydlení. Každý by měl mít právo na střechu nad hlavou bez ohledu na své sociální nebo ekonomické postavení. Boj za dostupné bydlení zahrnuje nejen zajištění finanční dostupnosti, ale také zajištění kvality a stability bydlení. Proto navrhujeme radikální změny v evropských právních předpisech, které zakotví právo na […]

12. 05. 2024

LEVICE: VÍCE REGULACE AI

S automatizací a umělou inteligencí přicházejí nové výzvy i možnosti. Je zásadní, abychom se postarali o to, aby tento rozvoj nezanechal lidi za sebou. Proto se zasazujeme o efektivní regulaci, která zajistí, že automatizace a robotizace nepovedou k masové ztrátě pracovních míst či k narůstajícímu sociálnímu nerovnováze. Naše priorita je zajistit, aby zisky z pokročilých […]

7. 05. 2024

PROKOP HAPALA: TECHNOLOGICKÝ POKROK, AUTOMATIZACE, ROBOTIZACE A UMĚLÁ INTELIGENCE VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI

V nadcházejících evropských volbách se Strana Levice zaměřuje na témata sociálních dopadů umělé inteligence a technologického pokroku. Ve svém článku se Prokop Hapala, kandidát Levice pro volby do EP 2024 a vědec, věnuje otázkám spojeným s technologickým rozvojem, jak může sloužit společnosti a zabránit rozšiřování sociálních a ekonomických nerovností. Prokop Hapala argumentuje pro strategickou kontrolu […]

5. 05. 2024

VYŠLY LEVICOVINY K EUROVOLBÁM

Přinášíme vám nejnovější vydání Levicovin. Jde o speciál pro volby do Evropského parlamentu, které nás čekají 7. a 8. června 2024. Úvodní slovo: Předseda mediální komise Vítek Prokop a kandidát Levice č. 3 se zamýšlí nad tím, že Levice jde do eurovoleb s odhodláním reprezentovat skutečnou levici, odmítnout moc nejbohatších v Evropské unii, hájit mír, […]